Onze gezamenlijke ambitie

De Stichting Het Sporthuis Abcoude is eigenaar van Het Sporthuis Abcoude en heeft ten doel zaalsporten en zwemmen in Abcoude en Baambrugge en omgeving te faciliteren en stimuleren. De exploitatie van het zwembad en de sportzalen wordt door de Stichting uitbesteed aan Calypso Sport. Daarnaast wordt de ontmoetingsruimte apart geëxploiteerd onder de naam De Sprong.

Met de realisatie van Het Sporthuis Abcoude is bijgedragen aan het voorzieningenniveau (en daarmee de leefbaarheid) in Abcoude en Baambrugge en omgeving en de zwemveiligheid, gezondheid en het welzijn van de inwoners. Het Sporthuis is bedoeld voor de schoolgym van de vier basisscholen in Abcoude, zwemles, doelgroepzwemmen en vrijzwemmen en biedt ruimte aan lokale binnensportverenigingen en aan nieuwe lokale initiatieven. In Het Sporthuis kan niet alleen gesport en gezwommen worden, maar is ook ruimte om bijvoorbeeld te kaarten of biljarten. Daarnaast kunnen onder meer cursusprojecten, workshops, spelletjesmiddagen, koffie-uurtjes in Het Sporthuis georganiseerd worden. Daarmee heeft Het Sporthuis Abcoude niet alleen een belangrijk sportieve functie, maar ook een brede maatschappelijke functie voor jong en oud. Daar blijft de stichting zich voor inzetten.

Duurzaam

Bij de bouw van Het Sporthuis Abcoude is een hoge standaard van duurzaamheid en een energiezuinige voorzieningen nagestreefd. Ook is ruim aandacht besteed aan optimale toegankelijkheid, functionaliteit en gastvrijheid.

Vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers voor ondersteunende taken, zoals tuinonderhoud en activiteiten voor specifieke groepen blijft belangrijk. Daarnaast zijn vrijwilligers ook van harte welkom voor de sociale activiteiten die door Calypso Sport en De Sprong georganiseerd  worden. Zo blijft het een Sporthuis voor, door én met inwoners.