Geschiedenis van de sportzaal Kees Bonzaal

Geschiedenis

In 1971 verwerft de toenmalige gemeente Abcoude een stuk grond aan de Torenlaan met de bedoeling om hierop een sportzaal te bouwen. In 1972 en 1973 wordt deze sportzaal gebouwd en in 1973 officieel in gebruik genomen. De opening wordt verricht door de heer Kees Bon, die ook de naamgever is van deze zaal.

Vanaf 1973 tot 1993 heeft de gemeente het beheer en de exploitatie van de zaal gedaan. In dat jaar is de privatisering van de Kees Bon zaal geregeld en werd de zaal en het gymnastiekzaaltje aan het Kerkplein overgedragen aan de Sportstichting die deze ruimtes in dat jaar overdroeg aan de nieuw opgerichte Stichting Abcoude Sport.

Verbouwing en uitbreiding

In 1998 en 1999 is de Kees Bon zaal verbouwd en uitgebreid. Hierdoor werd het mogelijk om de zaal in 2 ruimten te verdelen en konden gelijktijdig 2 schoolklassen naast elkaar gymnastieken. De noodzaak tot het handhaven van het gymnastieklokaal aan het Kerkplein verviel hiermee en dus werd dit lokaal met grond verkocht aan de gemeente. De gemeente heeft dit gebouw gesloopt en op het beschikbaar gekomen stuk grond is een deel van Kerkgaarde en Woonzorgcentrum Abencewalda gerealiseerd.

De Kees Bonzaal is inmiddels te verouderd. Het bestuur van de Stichting Abcoude Sport vond het niet meer verantwoord om vanaf 2020 de zaal open te houden. Vanaf 2016 trekt Stichting Abcoude Sport op met de Stichting Zwembad Abcoude. Deze samenwerking heeft geleid tot een gezamenlijk plan; Het Sporthuis Abcoude, waarin zowel het zwembad, de sportzalen als de sportkantine en recreatiemogelijkheden voor bijvoorbeeld biljart en kaarten gehuisvest zullen worden.

Naamgever Kees Bonzaal

De zaal is vernoemd naar Kees Bon (1919 - 1983) vanwege belangrijke inzet in de gemeenteraad van Abcoude van 1945 tot 1971, zijn wethouderschap in de periode van 1953 tot 1971 en zijn niet aflatende steun aan de sport in Abcoude in het algemeen en de voetbal in het bijzonder. In 1945 was Kees Bon medeoprichter van de R.K.S.V. Abekewalda, waarin 10 verschillende takken van sport waren ondergebracht. In het begin was hij bestuurslid van de herenafdeling, maar al snel werd hij voorzitter van de gehele vereniging. Bij de afscheiding van de voetbalafdeling werd hij voorzitter van de nieuw opgerichte voetbalclub Abekewalda. Na de fusie tussen AFC 37 en Abekewalda is Kees Bon nog 8 jaar voorzitter geweest van de nieuwe club FC Abcoude.

https://www.hetsporthuisabcoude.nl/wp-content/uploads/2018/03/Kees-Bonzaal-buitenkant-300x200.jpghttps://www.hetsporthuisabcoude.nl/wp-content/uploads/2018/03/Kees-Bonzaal-binnenkant-300x200.jpg