Nieuwsbrief november 2017

Vrijdag 29 september, een dag na de beslissende raadsvergadering, vond het eerste bouwoverleg plaats. Symbolisch werd eerst het glas geheven op de locatie waar straks Het Sporthuis Abcoude zal staan, aan de Spoorlaan. Samen met architect Max van Huut van Alberts & Van Huut International Architects en 4Building, het bedrijf dat de bouw in goede banen zal gaan leiden, werd vervolgens het plan van aanpak doorgenomen met de besturen van de Stichting Abcoude Sport en Stichting Zwembad Abcoude.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Nieuwsbrief september 2017

De raad heeft gisteren positief besloten over ons Burgerinitiatief Het Sporthuis Abcoude. Maar liefst 26 van de 27 raadsleden stemden voor. Het besluit werd met een enorm luid applaus ontvangen door alle mensen op de overvolle publieke tribune.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Nieuwsbrief juli 2017

Donderdagavond 29 juni stond het burgerinitiatief voor een nieuw sportgebouw met zwembad in Abcoude op de agenda van de gemeenteraad. Hoewel het initiatief door iedereen geroemd wordt en het een ongekend groot draagvlak heeft onder de inwoners, kwam er die avond geen definitief antwoord van de raad. Deze zomer hebben we nog de tijd om ons plan zodanig aan te passen, dat het wel op steun van een meerderheid van de raad kan rekenen.

De volledig nieuwsbrief vindt u hier.

Nieuwsbrief juni 2017

Maandag 12 juni werd het burgerinitiatief voor het nieuwe zwem-/gymgebouw in de commissievergadering besproken. Bij aanvang bood Ad Geerlings, indiener van het initiatief en voorzitter van de Stichting Abcoude Sport (SAS), de ondersteuningsverklaringen aan wethouder Schuurs en commissievoorzitter De Korte aan. De stand op 12 juni: ruim 2.900!

De volledig nieuwsbrief vindt u hier.

Nieuwsbrief mei 2017 - 2

Op maandag 29 mei 2017 is het Burgerinitiatief voor een gecombineerd zwem-/gymgebouw in Abcoude ingediend bij de burgemeester en de griffier van de gemeente De Ronde Venen. Burgemeester Divendal ontving het Burgerinitiatief uit handen van initiatiefnemer en indiener Ad Geerlings.

De volledige nieuwsbrief vind u hier.

Nieuwsbrief mei 2017 - 1

De stichtingen brengen het plan voor een gecombineerd zwem-/gymgebouw in middels een burgerinitiatief in de Raad brengen. Het is dan aan de raadsleden om te beslissen of zij het plan voor de nieuwe accommodatie willen steunen door middel van een borgstelling en jaarlijkse bijdrage van € 200.000,-.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Nieuwsbrief april 2017

Op woensdag 12 april hebben de Stichting Zwembad Abcoude (SZA) en de Stichting Abcoude Sport (SAS) de ontwikkelde business case voor een nieuw sportgebouw in Abcoude gepresenteerd tijdens een besloten, informerende raadsvergadering. De belangstelling van de raadsleden voor deze, door wethouder Schuurs geïnitieerde, bijeenkomst was groot. Naast de vele raadsleden waren ook vertegenwoordigers van de Bank Nederlandse Gemeenten, adviesbureaus Olco en 4Building en architect Max van Huut op uitnodiging van de stichtingen aanwezig en vertegenwoordigers van het door de wethouder ingehuurde expertisebureau Synarchis.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Nieuwsbrief januari 2017

De Stichting Zwembad Abcoude (SZA) heeft de afgelopen periode intensief gewerkt aan het schrijven van een business case voor een nieuw sportgebouw in Abcoude. Dit sportgebouw bestaat uit een zwembad (ter vervanging van het Meerbad) en twee gymzalen (ter vervanging van de Kees Bonzaal). Bij de ontwikkeling is nauw samengewerkt met de Stichting Abcouder Sport (SAS), de eigenaar van de Kees Bonzaal. Resultaat: het bouwen en exploiteren van een zwem-/sportgebouw aan de Spoorlaan in Abcoude is mogelijk en financieel haalbaar!

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.