Het Sporthuis Abcoude; voor, door en met inwoners

De Stichting Zwembad Abcoude (SZA) en de Stichting Abcoude Sport (SAS) werkten sinds 2016 samen om een nieuwe - multifunctionele - sportaccommodatie voor Abcoude te realiseren: Het Sporthuis Abcoude.

Het burgerinitiatief

Het realiseren van een nieuw zwembad in Abcoude was beslist geen vanzelfsprekendheid. Zwemmen heeft echter een lange geschiedenis in het waterrijke Abcoude en veel inwoners van Abcoude vinden dat een zwembad en Abcoude onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Dankzij de vasthoudendheid van de Stichting Zwembad Abcoude en gedegen onderzoek van de stichting naar de haalbaarheid van een nieuw zwembad, is een nieuw zwembad op de politieke agenda blijven staan. Vanaf 2015 werd samen opgetrokken met de Stichting Abcoude Sport - de eigenaar van de Kees Bonzaal - die aangaf het niet langer verantwoordelijk te vinden de verouderde Kees Bonzaal na 2019 nog beschikbaar te stellen voor schoolgym. De twee stichtingen werkten gezamenlijk verder aan de business case. Zij werden hierbij ondersteund door externe adviseurs. Deze adviseurs konden worden ingezet en betaald dankzij de in 2012 gegeven donaties van inwoners voor het langer open stellen van Het Meerbad. De business case toonde aan dat een gecombineerde accommodatie met een zwembad, sportzaal en kantine haalbaar is.

Op 29 mei 2017 dienden Ad Geerlings, voorzitter van de SAS, en Esther Grondijs, vicevoorzitter SZA, het burgerinitiatief voor een gecombineerd zwem-/gymgebouw in bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen. Naast de 100 medeondertekenaars, die nodig zijn voor een burgerinitiatief, werden - mede dankzij de hulp van veel winkeliers en inwoners - binnen enkele weken ruim 3.250 steunbetuigingen opgehaald. Na vele raadsvergaderingen, overleggen en aanvullend onderzoek werd het burgerinitiatief op 28 september 2017 door maar liefst 26 van de 27 raadsleden goedgekeurd. Het besluit werd met een enorm luid applaus ontvangen door alle mensen op de overvolle publieke tribune.

Met dit raadsbesluit is een investeringsbudget beschikbaar gesteld van 3,6 miljoen euro voor de realisatie van de gymzalen, een borgstelling verleend voor 4,4 miljoen euro waarmee de stichtingen een lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten kunnen aangaan en wordt een jaarlijkse bijdrage van 125.000 euro toegekend voor de exploitatie van het zwembad en de sociale ruimten (‘soos’). Begin januari 2019 heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met de budgetverruiming voor Het Sporthuis Abcoude. De gemeente verhoogde hiermee haar bijdrage voor de gymzalen met € 540.000 en de Stichting Zwembad Abcoude kon een bedrag van € 735.000 extra kan lenen bij de Bank Nederlandse Gemeenten met een borgstelling van de gemeente. Deze budgetverruiming was nodig vanwege de prijsstijgingen in de bouwsector waarmee de stichting werd geconfronteerd, maar ook om gasloos te kunnen bouwen.