Het zwembad Abcoude heeft een lange geschiedenis

Omstreeks 1911 hebben particulieren uit Abcoude een zwembad aangelegd aan het Abcoudermeer. Uit de wijde omtrek hebben vele generaties hier intensief gebruik van gemaakt. Na de tweede wereldoorlog is het bad weer helemaal opgeknapt, waarna het eigendom en de exploitatie overgenomen is door de gemeente Abcoude. In de periode 1950/1974 hebben - met grote inzet van het zwembadpersoneel en vrijwilligers - duizenden kinderen uit Abcoude en omstreken hier hun zwemdiploma gehaald. Gezien de kwaliteit van het water van het Abcoudermeer en de primitieve staat van de voorziening was continuering van een open bad in het Abcoudermeer niet meer verantwoord.

https://www.hetsporthuisabcoude.nl/wp-content/uploads/2018/02/Foto-oude-zwembad-Juf-Wil-2-300x200.jpghttps://www.hetsporthuisabcoude.nl/wp-content/uploads/2018/02/Foto-oude-zwembad-Juf-Wil-De-Meerkoeten-300x200.jpg

Overdekt zwembad

Een besluit om een overdekt zwembad te bouwen was financieel moeizaam, maar is er dankzij de steun van de hele bevolking - o.a. met een bijdrage van 100.000 gulden (circa 50 gulden per gezin) - in 1974 toch gekomen.

https://www.hetsporthuisabcoude.nl/wp-content/uploads/2018/02/Het-Meerbad-buitenkant-300x200.jpg

Rol stichting

Bijna tien jaar lang - de periode 1994-2003­­ - heeft de Stichting Meerbad Abcoude (de huidige Stichting Zwembad Abcoude) met een bestuur bestaande uit zo’n twaalf inwoners, allen vrijwilligers met hun eigen expertise, de exploitatie overgenomen. Ties Hartman was ruim 20 jaar voorzitter van de stichting, vanaf de oprichting in 1994 tot 2016. Het zwembad personeel is na ontslag bij de gemeente, voor het merendeel in dienst gekomen bij de stichting.

De kosten voor de gemeente bleven beperkt tot een jaarlijkse bijdrage aan het onderhoud van het zwembad, terwijl het bestuur van de stichting op vrijwillige basis werkte en er ook geen exploitatie vergoeding werd ontvangen. Door effectief management is het gelukt niet alleen met een sluitende exploitatie te kunnen werken, maar ook met een overschot van gemiddeld € 5.000 per jaar de boeken af te sluiten.

Het bad, eigendom van en ook geëxploiteerd door de gemeente, werd financieel een steeds grotere last voor de gemeente en na veel onderzoek naar alternatieven werd in 1993 besloten het bad te sluiten. Dit zou grote nadelige gevolgen hebben voor de circa 500 kinderen per jaar, die daar leren zwemmen (geen overbodige luxe in waterrijke gebied van Abcoude) en de bloeiende zwemvereniging De Meerkoeten. Vanuit de bevolking is toen het initiatief genomen om de exploitatie van het zwembad over te laten nemen door een stichting met duidelijk lagere kosten voor de gemeente.

Donateursfonds

De oprichting van een donateurs fonds, ter ondersteuning van het zwembad, bracht met ongeveer 350 donateurs jaarlijks 3.000 euro op. Deze inkomsten van bij elkaar circa 100.000 euro zijn besteed aan extra onderhoud en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het zwembad.

Actie behoud Meerbad

Vanaf 2012 hebben de Stichting Meerbad Abcoude en de Actiegroep Meerbad Open zich - met Corien van der Linden als voortrekker - enthousiast ingezet om het Meerbad voor Abcoude te behouden en later om het zwembad zo lang mogelijk open te houden. Hiertoe werden diverse acties ondernomen, zoals het overleggen met de politiek, inspreken op raadsvergaderingen, burgers betrekken door o.a. informatiebijeenkomsten te organiseren, aanwezig te zijn op de Abcouder feestweek en dergelijke. De Stichting hield een inzamelingsactie waarbij de burgers van Abcoude in een korte periode 32.000 euro bijeenbrachten.

De Stichting heeft opdracht gegeven tot het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie door bureau M3V, waarvan de resultaten voor de burgers zijn gepresenteerd in de Dorpskerk in Abcoude en in de raadsvergadering van De Ronde Venen. Naar aanleiding van dit haalbaarheidsonderzoek en overleg met de wethouder en de Raad is een risicoanalyse uitgevoerd en gepresenteerd in een algemene bijeenkomst.

In december 2015 is het Meerbad in Abcoude gesloten. De Stichting Meerbad Abcoude wijzigde toen haar naam in Stichting Zwembad Abcoude en had als doel een nieuw zwembad in Abcoude.