Nieuwsbrief december 2021

De 3-in-1 Games kunnen deze kerstvakantie niet doorgaan. Het streven is om de 3-in-1 Games nu in de voorjaarsvakantie te houden. Marco van De Sprong organiseer Eten voor een ander: een heerlijke maaltijd - voorzien van een hartverwarmend gedicht - bezorgt bij mensen en gesponsord door betrokken Abcoudenaren.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Nieuwsbrief oktober 2021

Kort nadat de gemeenteraad in 2017 nagenoeg unaniem positief stemde over het burgerinitiatief - nu ruim vier jaar geleden - bood betrokken Abcoudenaar Ton Pepping het bestuur van de Stichting Zwembad Abcoude aan om gebruik te maken van het kantoor van zijn bedrijfsruimte aan de Hollandse Kade 22. Van deze mogelijkheid is optimaal gebruikgemaakt.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Nieuwsbrief september 2021 - 2

Er worden activiteiten voor jong en oud georganiseerd in Het Sporthuis Abcoude. Zo wordt bijvoorbeeld op 22 oktober de lezing 'De Tekening Verteld(t)' gegeven door Willem Zwaard en is er 24 oktober een FIFA-2022-game toernooi voor jongeren.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Nieuwsbrief september 2021

De vrijwilligers van de stichting organiseren in samenwerking met Marco Smit van De Sprong verschillende activiteiten, te beginnen met een senioren nazomerborrel op donderdag 16 september.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Nieuwsbrief augustus 2021

Op donderdag 5 augustus werd er een heerlijke lunch georganiseerd in De Sprong. Lekker eten, gezelligheid én de kans om met elkaar na te denken over mogelijke activiteiten voor 65-plussers in de ontmoetingsruimte in Het Sporthuis Abcoude. Dat werd gedaan met zo'n 20 deelnemers. En wat staat er nog op het programma van de Abcoude Mini Olympics?

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Nieuwsbrief juli 2021-2

Deze zomervakantie organiseren enkele verenigingen en Calypso Sport met de hulp van de Stichting de Abcoude Mini Olympics. Lekker sporten en plezier staan centraal. Iedereen is van harte welkom hieraan mee te doen!

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Nieuwsbrief juli 2021

Nu de coronabeperkingen grotendeels zijn opgeheven is Het Sporthuis Abcoude volop in bedrijf. Daarmee is voor de Stichting Zwembad Abcoude, die Het Sporthuis Abcoude initieerde en realiseerde, een nieuwe fase aangebroken. Dit is voor drie bestuursleden een goed moment om af te zwaaien. Met de komst van drie nieuwe bestuursleden is het bestuur weer compleet en klaar voor de toekomst. Jan Duijsens neemt de voorzittersrol op zich en Nico Hennipman en Alex Derderian vervullen respectievelijk de functies van gebouwbeheer en sociaal-maatschappelijke programmering.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Nieuwsbrief mei 2021

De eerste kinderen behalen hun zwemdiploma in Het Sporthuis Abcoude. Onder toeziend oog van Michael van den Beld, senior regioadviseur en auditor van de Nationale Raad Zwemveiligheid verrichtten de kinderen bekwaam alle vaardigheden die nodig zijn voor het behalen van het diploma. En verder: er kunnen banen gezwommen worden en gymzalen zijn vernoemd naar Kees Bon.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Nieuwsbrief april 2021

Jaarlijks organiseren vrijwilligers van de Dorpskerk Abcoude een kledingbeurs. De opbrengst komt ten goede aan de kerk én aan een goed doel. In 2019 was dit goede doel Het Sporthuis Abcoude. Van de opbrengst ontving Het Sporthuis een mooie houten bank.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Nieuwsbrief maart 2021

Het Sporthuis Abcoude is een geweldige sportaccommodatie met een maatschappelijk karakter, ontstaan vanuit een burgerinitiatief en gerealiseerd door de onvermoeibare inzet van bevlogen bestuursleden van de Stichting Zwembad Abcoude en Stichting Abcoude Sport en heel veel andere vrijwilligers. Nu is een nieuwe fase aangebroken. Daarom is de Stichting op zoek naar nieuwe bestuursleden.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Nieuwsbrief februari 2021-2

Op dinsdag 9 februari mochten de leerlingen van de basisscholen Pius, Paulus, CNS en Piet Mondriaan als eerste gebruikmaken van de sportzalen van Het Sporthuis Abcoude voor hun gymlessen. En binnenkort kunnen hopelijk de zwemlessen van start.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Nieuwsbrief februari 2021-1

Marco Smit van De Sprong bruist van de ideeën, wil niets liever dan zijn gasten in de watten leggen én invulling geven aan de maatschappelijke functie van De Sprong. Dit bracht hem op het idee van Heel Abcoude Kookt.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.