Nieuwsbrief december 2019

Alle wanden van de kelder en het zwembad zijn inmiddels gestort. Vlak voor de kerstvakantie is begonnen met het verwijderen van de damwanden.  Verder in deze nieuwsbrief: Ook dit jaar weer een Nieuwjaarsduik in Abcoudermeer, een mooie donatie van het Schipholfonds en al 135 zonnepanelen geadopteerd.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Tijdscapsule van Het Sporthuis Abcoude vereeuwigd onder bodem zwembad

Nieuwsbrief november 2019

De afgelopen week is het eerste beton gestort op de bodem van het de kelder van Het Sporthuis Abcoude. Voor de bodem van het zwembad wordt gestort, is de tijdscapsule - die eind augustus met waardevolle herinneringen is gevuld - onder de zwembadvloer geplaatst.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Tijdscapsule van Het Sporthuis Abcoude vereeuwigd onder bodem zwembad

Nieuwsbrief september 2019

Op dinsdagmiddag 27 augustus is in de stralende zon onder toeziend oog van Corien van der Linden van de stichting Zwembad Abcoude (SZA) en Alberta Schuurs, wethouder van De Ronde Venen, de feestelijke paal van Het Sporthuis Abcoude geslagen.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Nieuwsbrief augustus 2019

Uitspraak rechtbank: Omgevingsvergunning Het Sporthuis Abcoude blijft in stand, bouw kan door

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Nieuwsbrief juli 2019

Nu de start van de bouw in zicht is, is het een mooi moment voor de stichting om op zoek te gaan naar energizers met de ‘Adopteer-een-zonnepaneel-actie’. De eerste ondernemers en particulieren hebben al een zonnepaneel geadopteerd.

Verder in deze nieuwsbrief ook de planning van de bouwactiviteiten.

Nieuwsbrief juni

De voorbereidingen voor de bouw van Het Sporthuis Abcoude zijn in volle gang. Tot voor kort waren de werkzaamheden nog niet zichtbaar, maar vanaf half juni komt daar verandering in. De gemeente zal dan de nog aanwezige oude puinresten uit de grond laten verwijderen.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Nieuwsbrief mei

Op woensdag 8 mei jongstleden vond op initiatief van de Stichting Zwembad Abcoude een buurtbijeenkomst plaats voor omwonenden en bedrijven rond het treinstation. Onderwerp was de parkeeroverlast in hun buurt. De bijeenkomst werd door circa 80 buurtbewoners bezocht. Naast wethouder Parkeren, Alberta Schuurs, waren ook de burgemeester en enkele raadsleden aanwezig.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Nieuwsbrief april

Dinsdag 2 april jongstleden ondertekenden Ad Geerlings en Esther Grondijs namens de Stichting Zwembad Abcoude en Hans van Norel van Van Norel Bouwgroep en Eddy Vlijm van Hellebrekers Technieken de bouwteamovereenkomsten voor de realisatie van Het Sporthuis Abcoude. Een belangrijke mijlpaal en mooie stap!

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Nieuwsbrief maart-2

Nu de aanbesteding is afgerond en de bouwteamovereenkomst binnenkort wordt ondertekend, is Het Sporthuis Abcoude in een nieuwe fase gekomen. Dat is al te zien aan de werkvoorbereidingen aan de Spoorlaan. Afgelopen week werden grondwerkzaamheden uitgevoerd.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Nieuwsbrief maart -1

Voor er een schep de grond ingaat, wilde de gemeente zeker weten dat het budget van de stichting toereikend is om de bouw van Het Sporthuis te bekostigen en er geen addertjes van meerkosten onder het gras zaten. Nu de aanbesteding is afgerond, het ontwerp is aangepast en het extra benodigde budget geregeld, was het controlemoment daar.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Nieuwsbrief januari 2019-2

Donderdagavond 24 januari jongstleden heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met de budgetverruiming voor Het Sporthuis Abcoude. Concreet betekent dit dat de gemeente haar bijdrage voor de gymzalen verhoogt met € 540.000 en de Stichting Zwembad Abcoude een bedrag van € 735.000 extra kan lenen bij de Bank Nederlandse Gemeenten met een borgstelling van de gemeente.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Nieuwsbrief januari 2019-1

Maandag 14 januari jongstleden is de budgetverruiming voor Het Sporthuis Abcoude besproken tijdens de commissievergadering in het gemeentehuis in Mijdrecht. Om het budget te verruimen van 8,5 miljoen naar 10,1 miljoen zijn verschillende oplossingen mogelijk.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.