De Bouw

Om te komen tot een goed ontwerp van Het Sporthuis Abcoude werd eerst een programma van eisen opgesteld. Hierbij hebben ook de verenigingen, scholen en andere mogelijke toekomstige gebruikers hun wensen kenbaar gemaakt, deze zijn zoveel als mogelijk meegenomen in het ontwerp van architectenbureau Alberts & Van Huut.

Van Norel Bouwgroep heeft Het Sporthuis Abcoude gebouwd. Hellebrekers Technieken was verantwoordelijk voor de installaties en technische voorzieningen. Half juli 2019 is begonnen met het afgraven van de grond en het plaatsen van bouwhekken om het bouwterrein. Daarna zijn de damwanden aangebracht. Het slaan van de feestelijke paal is 27 augustus 2019 groots gevierd.

De vorderingen van de bouw werden wekelijks vastgelegd met mooie foto's.

Half december werd Het Sporthuis Abcoude opgeleverd door de aannemer aan de Stichting. Daarna werd Het Sporthuis ingericht en bedrijfsklaar gemaakt en werd de sleutel overhandigd aan de exploitanten Calypso Sport en De Sprong. Begin januari 2021 werd het Het Sporthuis Abcoude - wegens de coronabeperkingen - begin januari 2021 online geopend.