Recordbedrag ingezameld met kledingbeurs Abcoude

28 november 2018

Op 5 en 6 oktober jongstleden werd de jaarlijkse kledingbeurs in de Dorpskerk Abcoude georganiseerd. In totaal werd dit jaar voor € 3.000 aan kleding verkocht. “Dit is zo’n 30% meer dan andere jaren,” zegt Anneke Rozema, die samen met Marjo Dierx en Elly de Jong de drijvende kracht achter de kledingbeurs is. De helft van opbrengst van de kledingbeurs Abcoude is bestemd voor onderhoud aan de Dorpskerk, de andere helft gaat elk jaar naar een ander goed doel. Dit jaar is gekozen voor Het Sporthuis Abcoude.

Het mooie weer, de promotie en het goede doel hebben allemaal bijgedragen aan het succes van deze kledingbeurs. De komst van Het Sporthuis Abcoude leeft enorm onder de bevolking, stellen de drie initiators van de kledingbeurs. “Vooral naar het zwembad kijkt iedereen uit. Met de sluiting van Het Meerbad moesten veel ouderen noodgedwongen stoppen met zwemmen. En ook voor anderen is het ‘veel gedoe’ om elders te gaan zwemmen of naar zwemles te gaan. Niet iedereen heeft een auto. Het is fijn als het zwembad er straks weer is,” licht Marjo Dierx toe.

Twee maatschappelijke doelen

De penningmeesters van de Stichting Zwembad Abcoude, Djoerd Postma en Willem-Jan Ruizendaal, namen de cheque ten bedrage van € 1.500 in ontvangst. “Deze steun vanuit het dorp is enorm fijn  En het is mooi dat de opbrengst ten goede komt aan twee maatschappelijke doelen,” zo stellen zij. De Dorpskerk heeft – net als Het Sporthuis Abcoude straks – een belangrijke maatschappelijke dorpsfunctie. “Van, door en aan vrijwilligers. We doen het echt met elkaar,” stelt Elly de Jong vast.

Toegankelijkheid en comfort

De donatie van € 1.500 is bestemd voor voorzieningen voor mensen met een fysieke beperking. Met donaties kunnen meer voorzieningen gerealiseerd worden om de toegankelijkheid en het comfort binnen Het Sporthuis Abcoude te optimaliseren. Zo wordt Het Sporthuis voor iedereen een fijne plek voor zwemmen, binnensporten en ontmoeten.

Het Sporthuis Abcoude ook financieel steunen? Kijk dan hier.

Op de foto (vlnr): Elly de Jong, Anneke Rozema, Marjo Dierx, Djoerd Postma en Willem-Jan Ruizendaal