Hoogste punt van Het Sporthuis Abcoude bereikt

15 mei 2020

Vrijdag 15 mei is het hoogste punt van Het Sporthuis Abcoude bereikt, een ware mijlpaal! En mijlpalen moeten gevierd worden. Het is een mooie traditie in de bouw dat de bouwvakkers de vlag uithangen bij het bereiken van het hoogste punt en de opdr...

Lees verder

Voortgang bouw in tijden van corona

28 maart 2020

De ontstane crisis en de door overheid genomen maatregelen rond het coronavirus zullen ook de bouw van Het Sporthuis Abcoude niet geruisloos voorbij gaan. Vanzelfsprekend zal onze aannemer, Van Norel Bouwgroep, er alles aan doen om volgens plannin...

Lees verder

Bouw vordert gestaag

3 november 2019

Na het slaan van de feestelijke paal eind augustus zijn de vordering van de bouw steeds zichtbaarder. De bak voor het zwembad en de kelder is nu bijna volledig uitgegraven,. De koppensneller is bezig met het blootleggen van het wapeningsstaal van ...

Lees verder

Slaan feestelijke paal Het Sporthuis Abcoude is een bijzonder mijlpaal

28 augustus 2019

Op dinsdagmiddag 27 augustus is in de stralende zon onder toeziend oog van Corien van der Linden van de stichting Zwembad Abcoude (SZA) en Alberta Schuurs, wethouder van De Ronde Venen, de feestelijke paal van Het Sporthuis Abcoude geslagen. De bi...

Lees verder

Uitspraak rechtbank: Omgevingsvergunning Het Sporthuis Abcoude blijft in stand, bouw kan door

9 augustus 2019

Omwonenden van het stationsgebied in Abcoude maken zich al enige tijd zorgen over de groeiende parkeerdruk op de parkeerterreinen naast het treinstation en in hun wijk. Een aantal van hen vreest dat met de komst van Het Sporthuis Abcoude de parkee...

Lees verder

Bouwvoorbereidingen zijn zichtbaar

17 juli 2019

De voorbereidingen van de bouw zijn nu echt zichtbaar. Bouwbedrijf Van Norel is begonnen. Van Norel zal verdere grondwerkzaamheden verrichten en het bouwterrein inrichten. De planning is dat de eerste paal eind augustus geslagen wordt. Naar verwac...

Lees verder

Start bouw van Het Sporthuis Abcoude in zicht

11 juni 2019

De voorbereidingen voor de bouw van Het Sporthuis Abcoude zijn in volle gang. Tot voor kort waren de werkzaamheden nog niet zichtbaar, maar vanaf half juni komt daar verandering in. De gemeente zal dan de nog aanwezige oude puinresten uit de grond...

Lees verder

Ondertekening bouwteamovereenkomst Het Sporthuis Abcoude

2 april 2019

Op dinsdag 2 april jongstleden ondertekenden Ad Geerlings en Esther Grondijs (de initiatiefnemers van het burgerinitiatief Het Sporthuis Abcoude) namens Stichting Zwembad Abcoude en Hans van Norel van Van Norel Bouwgroep en Eddy Vlijm van Hellebre...

Lees verder

Nieuwe impressietekeningen

5 augustus 2018

De komende weken worden de laatste kleine aanpassingen gedaan in het definitief ontwerp van Het Sporthuis Abcoude. Zoals het er nu naar uitziet, zal de eerste paal in de winter van 2018/2019 geslagen worden. Wij kijken uit naar dit feestelijke mom...

Lees verder

Voorlopig ontwerp vordert gestaag

15 februari 2018

Momenteel wordt hard gewerkt aan het voorlopig ontwerp. Hierbij hebben wij diverse deskundigen ingeschakeld op het gebied van architectuur, bouwkunde, installatietechniek, constructie, bouwfysica, veiligheid en water- en luchtbehandeling, zodat He...

Lees verder