Slaan feestelijke paal Het Sporthuis Abcoude is een bijzonder mijlpaal

28 augustus 2019

Op dinsdagmiddag 27 augustus is in de stralende zon onder toeziend oog van Corien van der Linden van de stichting Zwembad Abcoude (SZA) en Alberta Schuurs, wethouder van De Ronde Venen, de feestelijke paal van Het Sporthuis Abcoude geslagen. De bijeenkomst werd gepresenteerd door dorpsgenoot Najib Amhali. Wethouder Schuurs heeft Het Sporthuis in haar portefeuille. Zij is trots op dit burgerinitiatief. “Het is heel bijzonder dat dit burgerinitiatief er is. Dat deze groep zegt ‘We gaan dit gewoon doen’. En ze hebben het ook voor elkaar gekregen.”

Het was een gezellige drukte tijdens het slaan van de feestelijke paal, die beschilderd werd door een groep schoolkinderen. Eerder hadden alle schoolkinderen van de basisscholen uit Abcoude – die straks allemaal gymles krijgen in Het Sporthuis Abcoude – een blanco kaart gekregen, waarop zij hun wens voor Het Sporthuis konden schrijven of tekenen. Otto Staal, directeur Financiën van de obs Piet Mondriaan overhandigde namens alle scholen de wensen en tekeningen aan Ad Geerlings, voorzitter van de Stichting Abcoude Sport.

De kaarten zijn samen met andere waardevolle herinneringen van de sprekers van deze middag in een tijdscapsule geplaatst. Corien van der Linden had het aan de gemeente ingediende manifest meegenomen. In dit manifest maakte de SZA in 2014 het belang van een zwembad voor Abcoude duidelijk met de zogeheten drie V’s: Veiligheid, Volksgezondheid en het Voorzieningenniveau in Abcoude. Het manifest was ondertekend door onder meer de OuderenBelangenVereniging, de scholen en De Merenhof en toonde het grote draagvlak voor het zwembad in Abcoude.

Wethouder Schuurs, plaatste de Fanny Blankers-Koen herdenkingsmunt in de capsule in de gedachten dat sporten voor iedereen heel belangrijk is en sommige kinderen hun sportcarrière misschien wel starten in Het Sporthuis Abcoude. Ad Geerlings liet tal van mogelijkheden de revue passeren, maar koos er uiteindelijk voor om de belangrijkste pagina’s uit het burgerinitiatief in de tijdscapsule te doen. Dat is per slot van rekening de basis waarop Het Sporthuis Abcoude tot stand komt. Hij voegde ook nog een oranje zweetband met ‘stem voor’ toe, omdat dit illustreert hoeveel politieke overtuigingskracht er nodig was om de raad voor Het Sporthuis Abcoude te laten stemmen.

Hans van Norel van Bouwbedrijf Van Norel sloot af. Hij stopte een waardecheque in de capsule, voor als er ooit een nieuw Sporthuis gebouwd gaat worden. Een cheque die oneindig geldig is, in de verwachting dat Het Sporthuis decennialang veel sportplezier in Abcoude mag geven.

Samen met cabaretier en dorpsgenoot Najib Amhali werd de tijdscapsule gesloten. Deze capsule wordt straks onder het zwembad geplaatst als herinnering voor toekomstige generaties. En mocht het ooit zover komen dat Het Sporthuis vervangen moet worden, dan is er – als dat nodig is – hopelijk weer een groep betrokken inwoners dat ervoor zorgt dat opnieuw gesport én gezwommen kan worden in Abcoude. Maar dat is de verre toekomst. Nu ligt de focus op de bouw en de inrichting van Het Sporthuis. De verwachting is dat Het Sporthuis eind 2020 wordt opgeleverd.

>> Meer foto’s.


Met dank voor hun hulp:

Najib Amhali | Villa Oldenhoff | Slijterij Topido | Supermarkt Plus Koot | Slagerij Pouw | Bakkerij Both | Boutique des Fleurs | De Vijf Bogen | Jazz Hup | Pepstenten | Laurens Geerlings Licht en Geluid | Shoesmen | Stichting Feestelijkheden Abcoude | basisscholen Abcoude en alle vrijwilligers die van deze middag een succes hebben gemaakt.