Uitspraak rechtbank: Omgevingsvergunning Het Sporthuis Abcoude blijft in stand, bouw kan door

9 augustus 2019

Omwonenden van het stationsgebied in Abcoude maken zich al enige tijd zorgen over de groeiende parkeerdruk op de parkeerterreinen naast het treinstation en in hun wijk. Een aantal van hen vreest dat met de komst van Het Sporthuis Abcoude de parkeerdruk verder zal toenemen, indien het onbeperkt en gratis parkeren rond het station niet wordt aangepakt. Om deze reden hebben zij bij de rechtbank Midden-Nederland beroep aangetekend tegen de door de gemeente afgegeven omgevingsvergunning voor Het Sporthuis Abcoude. Tevens hebben zij de rechtbank verzocht om een voorlopige voorziening te treffen om de bouw te stil te leggen.

De stichting heeft zich als belanghebbende gevoegd in deze zaak tussen een aantal omwoners en de gemeente. Tijdens de zitting op 23 juli nam de rechter alle tijd om de standpunten van partijen te horen. Op dinsdag 6 augustus heeft de rechtbank uitspraak gedaan en de gevraagde voorziening afgewezen. Ook nam de rechter direct besluit over het beroep. Deze verklaarde zij ongegrond. De verleende omgevingsvergunning blijft dus in stand. Stichting Zwembad Abcoude is blij dat de bouw door kan gaan.

De initiatiefnemers van Het Sporthuis Abcoude hopen dat de gemeente met een goede oplossing komt voor de parkeerproblematiek rond het station. De eerste stappen hiertoe zijn gezet.

De start van de bouw van Het Sporthuis Abcoude verloopt voorspoedig. De bouwplaats is inmiddels afgezet en de damwanden voor de bouwput zijn aangebracht. Na de bouwvakantie wordt met het heien begonnen. De feestelijke paal zal eind augustus, in de feestweek van Abcoude, geslagen worden. De verwachte oplevering is eind 2020.