Start bouw van Het Sporthuis Abcoude in zicht

11 juni 2019

De voorbereidingen voor de bouw van Het Sporthuis Abcoude zijn in volle gang. Tot voor kort waren de werkzaamheden nog niet zichtbaar, maar vanaf half juni komt daar verandering in. De gemeente zal dan de nog aanwezige oude puinresten uit de grond laten verwijderen en de kuilen op het terrein laten vullen en afvlakken. Zodra dit klaar is, worden hekken rondom het terrein geplaatst.

Half juli start bouwbedrijf Van Norel met de voorbereidingen van de bouw. Zij zullen verdere grondwerkzaamheden verrichten en het bouwterrein inrichten. De planning is dat de eerste paal eind augustus geslagen wordt. Naar verwachting wordt Het Sporthuis Abcoude in het vierde kwartaal van 2020 opgeleverd.