Voorlopig ontwerp vordert gestaag

15 februari 2018

Momenteel wordt hard gewerkt aan het voorlopig ontwerp. Hierbij hebben wij diverse deskundigen ingeschakeld op het gebied van architectuur, bouwkunde, installatietechniek, constructie, bouwfysica, veiligheid en water- en luchtbehandeling, zodat Het Sporthuis Abcoude straks voldoet aan het opgestelde programma van eisen en aan alle wettelijke eisen. Een bouwbegeleidingsbureau, dat ervaring heeft met diverse grote en kleine bouwprojecten, draagt er zorg voor dat er budget-gecontroleerd wordt ontworpen en gebouwd. De binnensport- en zwemverenigingen en andere toekomstige gebruikers zijn bij het opstellen van het programma van eisen betrokken. De gymzalen vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente, die de wettelijke plicht heeft om ervoor te zorgen dat scholen goed gymnastiekonderwijs kunnen geven. Naast de inbreng en wensen van scholen en de verenigingen is er hulp van een sportadviseur, bekend met vakleerplannen voor het bewegingsonderwijs en de inrichting van sportzalen. Als de ontwerpfase is afgerond, zijn de tekeningen gereed, is er een bestek en kan er worden aanbesteed. Dan zou na de bouwvak 2018 begonnen kunnen worden met de bouw en kan Het Sporthuis Abcoude uiterlijk 1 januari 2020 opgeleverd worden.