AED bij Het Sporthuis Abcoude

27 februari 2021

Het AED-team De Ronde Venen heeft een AED geschonken aan Het Sporthuis Abcoude. De openbare AED hangt aan de buitengevel van Het Sporthuis. Door het buiten plaatsen van de AED is deze 24/7 bereikbaar. Omdat Het Sporthuis nabij het treinstation ligt en daarmee voor veel mensen goed zichtbaar is, vindt Han Schouten van de AED-stichting deze locatie uitermate geschikt. Hij overhandigde de AED aan Djoerd Postma, bestuurslid van de Stichting Zwembad Abcoude.