Al 2.900 steunbetuigingen burgerinitiatief

13 juni 2017

Maandag 12 juni werd het burgerinitiatief voor het nieuwe zwem-/gymgebouw in de commissievergadering besproken. Bij aanvang bood Ad Geerlings, indiener van het initiatief en voorzitter van de Stichting Abcoude Sport (SAS), de ondersteuningsverklaringen aan wethouder Schuurs en commissievoorzitter De Korte aan. Hij werd hierbij geholpen door waterpoloër Manon Bosman. De stand op 12 juni: ruim 2.900! Dit grote aantal steunbetuigingen laat zien hoe groot het draagvlak voor dit nieuwe sportgebouw mét zwembad in Abcoude is.

Maar liefst zes inwoners hebben een betoog gehouden over waarom een zwem-/gymgebouw in Abcoude belangrijk is. Zij wisten goed over het voetlicht te brengen welke toegevoegde waarde het zwembad heeft voor de volksgezondheid, de veiligheid en voor de sport van jong en oud in Abcoude. Ook werd belicht dat het nieuwe zwem-/gymgebouw goed is voor voorzieningenniveau en bijdraagt aan het sociale leven in Abcoude.

Ad Geerlings en Esther Grondijs, mede-indiener en vicevoorzitter van de Stichting Zwembad Abcoude (SZA), beantwoordden vervolgens uitgebreid de vele vragen van de commissieleden. Belangrijk punt bleef de borgstelling van zeven miljoen euro. De kans dat de borg wordt aangesproken, is echter zeer klein. De exploitatie is sluitend en er wordt een financiële buffer opgebouwd om eventuele aanloopverliezen op te vangen.

Ook verantwoordelijk wethouder Schuurs kreeg de nodige vragen. Sommige raadsleden vroegen zich af waarom de wethouder het plan van SAS en SZA niet wil steunen en hoe ver zij is met het alternatief ter vervanging van de Kees Bonzaal, die per 1 januari 2020 niet meer beschikbaar zal zijn voor schoolgym. Om goed geïnformeerd een verantwoorde keuze te kunnen maken, is de wethouder gevraagd voor de raadsvergadering van 29 juni te komen met een gedegen uitwerking van het alternatief en de resultaten te hebben van een objectieve toets van de risico’s voor de gemeente om borg te staan voor de 7 miljoen euro die nodig is voor het zwem-/gymgebouw

Onderzoek maatschappelijk baten zwem-/gymgebouw

Michiel de Nooij, Economisch Onderzoek en Advies, heeft in opdracht van de SAS en SZA onderzocht wat de maatschappelijke baten van een sportgebouw mét zwembad zijn. Het blijkt dat deze 2,5 keer zo groot zijn als de jaarlijkse meerkosten voor een sportgebouw zonder zwembad. Anders gezegd: iedere euro die de overheid bijdraagt om het zwembad mogelijk te maken, levert een maatschappelijke baat op van 2,5 euro. Daar bovenop komen nog de diverse maatschappelijke baten die niet in geld zijn te waarderen.

In het onderzoek is gekeken naar de maatschappelijke baten van een zwem-/gymgebouw versus die van een stand alone gymgebouw ter vervanging van de Kees Bonzaal. Dit laatste heeft op dit moment de voorkeur van het College van De Ronde Venen. Uit de berekeningen van de SAS blijkt echter dat de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor een nieuwe Kees Bonzaal € 113.500 euro zou zijn. De SAS en SZA vragen voor de zwem-/gymcombinatie € 200.000 euro per jaar van de gemeente. Uitgerekend is dat het al voor € 125.000 per jaar mogelijk is , maar om eventuele financiële risico’s te kunnen opvangen en om de angst van de raad voor die financiële risico’s te verminderen, is dit bedrag verhoogd. Uit berekeningen blijkt nu dat voor een gebouw mét zwembad een jaarlijkse bijdrage van € 86.500 extra nodig is. En dat is lager dan de € 100.000 die de gemeenteraad als kader meegaf voor het zwembad. Een gecombineerd zwem-/gymgebouw is dus wel degelijk haalbaar, ook volgens de normen van de gemeente zelf.