Bezoekers overwegend (zeer) positief over Het Sporthuis

11 augustus 2022

Eind juni heeft de Stichting Het Sporthuis Abcoude een enquête uitgezet onder de ontvangers van de nieuwsbrief en bezoekers van Het Sporthuis Abcoude, zoals de ouders van zwemleskinderen. Het bestuur en de exploitanten van Calypso Sport en De Sprong wilden graag inzicht krijgen in de algehele waardering voor de activiteiten en voorzieningen in Het Sporthuis Abcoude. Ruim 400 mensen hebben hun mening gegeven! Als u de vragenlijst ook heeft ingevuld, onze hartelijke dank daarvoor.

Nagenoeg alle deelnemers hebben Het Sporthuis wel eens bezocht en zijn (zeer) positief, met name vanwege de sfeer, de faciliteiten, de kleinschaligheid en de hygiëne. Het lekkere eten in De Sprong wordt ook zeer gewaardeerd. Daarnaast wordt vaak genoemd dat men blij is dat Het Sporthuis er überhaupt staat, dat het gelukt is het te realiseren met inzet van vele vrijwilligers. Ook zijn er enkele kritische noten, bijvoorbeeld over de openingstijden voor vrij zwemmen en doen mensen verbetersuggesties over bijvoorbeeld zwemactiviteiten voor kinderen en een duidelijke baanaanduiding voor de banenzwemmers.

Voor de verschillende activiteiten, die in Het Sporthuis plaatsvinden – zoals vrij zwemmen, de activiteiten in De Sprong, de zwemlessen, zwemcursussen, sporten bij een sportvereniging – is aan de gebruikers daarvan gevraagd een overall rapportcijfer te geven. Alle cijfers liggen rond of boven het gemiddelde van een 8. Daar zijn de stichting en de exploitanten van Calypso Sport en De Sprong heel blij mee. We zijn dus goed bezig, maar we blijven onszelf natuurlijk graag verbeteren. Op basis van de resultaten van de enquête wordt een actieplan opgesteld om – waar mogelijk – de verbetersuggesties op te pakken.