Budgetverruiming van 15% voor Het Sporthuis Abcoude gewenst

29 november 2018

Ruim een jaar geleden gaf de gemeenteraad van De Ronde Venen akkoord op het burgerinitiatief om een nieuw zwem-/gymgebouw in Abcoude te realiseren; Het Sporthuis Abcoude. Vanaf dat moment zijn de initiatiefnemers continue aan de slag geweest om Het Sporthuis tot stand te brengen. Na maanden van voorbereiden zijn nu de offertes binnen. De belangrijkste conclusie: door de overspannen bouwmarkt en hoge duurzaamheidsambities is een budgetverruiming van 15% wenselijk. Op die manier kan ervoor gezorgd worden dat een duurzaam en toekomstbestendig gebouw gerealiseerd wordt waar inwoners de komende tijd terecht kunnen voor schoolgym, binnensporten, zwemmen en ontmoeten.

Het akkoord van de gemeente op het burgerinitiatief – ingediend door Ad Geerlings, voorzitter van de Stichting Abcoude Sport (SAS) en Esther Grondijs, vicevoorzitter van de Stichting Zwembad Abcoude (SZA) – betekende onder meer dat de gemeente 3,6 miljoen euro bijdraagt aan de bouw van de gymzalen en dat de SZA 4,4 miljoen euro leent bij de Bank Nederlandse Gemeenten met een borgstelling van de gemeente. Daarnaast brengt de SAS de opbrengst van de verkoop van de huidige Kees Bonzaal in en dragen de inwoners bij met donaties. Binnen dit budget moet Het Sporthuis Abcoude gerealiseerd worden. Door de overspannen bouwmarkt hebben aannemers en installateurs echter volle orderportefeuilles. Dit heeft ervoor gezorgd dat de prijzen in de bouw de laatste twee jaar – sneller dan verwacht – zijn toegenomen.

Duurzaamheidsambities

Daarnaast zorgen ook de duurzaamheidsdoelstellingen voor hogere kosten. In de huidige tijd van klimaatverandering en verduurzaming zijn deze doelstellingen zeer wenselijk. Ook de gemeente heeft haar ambities over klimaatneutraal zijn in 2040. Voor Het Sporthuis is een flink aantal maatregelen beoogd, zoals: verwarming met maximaal gebruik van (lucht)warmtepompen en lage temperatuurverwarming, een LED-verlichtingsplan; een maximaal aantal zonnepanelen op het dak, uiteraard gevel/dak/vloerisolatie, maar meer dan de EPC-norm, HR+++ glas in het zwembad en warmteterugwinning uit afvalwater en installaties. Maar ook maatregelen als afdichting van het bad buiten openingstijden, zodat zo min mogelijk warmte verloren gaat en het gebruik van duurzame materialen bij de bouw.

Opinienota naar de raad

Inmiddels heeft verantwoordelijk wethouder Alberta Schuurs een opinienota laten opstellen waarin zij de opties aan de raad voorlegt om een budgetverruiming mogelijk te maken op basis van de huidige marktprijzen en duurzaamheidsambities. Deze nota komt erop neer dat er rekening moet worden gehouden met 15% meer budget. Dit wordt verdeeld over een hogere investeringsbijdrage van de gemeente en een hogere lening door de stichting. De jaarlijkse hogere exploitatiebijdrage die daarvoor nodig is aan de stichting, wordt gesaldeerd met de minder gaskosten door de duurzaamheidsinvesteringen.

Maandag 3 december zal de wethouder de nota in de commissievergadering toelichten. De Stichting hoopt op een goede afloop. Het zou ontzettend jammer zijn als meer bezuinigingen doorgevoerd moeten worden en daarbij nu al te weten dat er niet duurzaam en toekomstbestendig gebouwd wordt. Dat moet voorkomen worden.

>> Lees ook het interview met Ad Geerlings en Esther Grondijs in De Meerbode.