Definitief ontwerp Sporthuis bijna gereed

3 juni 2018

Op dit moment worden de laatste wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd door architect Max van Huut van Alberts & Van Huut en architectenbureau Aan de Amstel. Het bouwbudget is beperkt, daarom is gekozen voor budgetbewaakt ontwerpen. Dit betekent dat tijdens het gehele ontwerpproces voortdurend wordt gekeken of de plannen passen binnen het begrote bedrag.

Het definitief ontwerp is nu bijna gereed. Omdat budgetbewaakt wordt ontworpen, zijn de consequenties van aanpassingen in het ontwerp direct zichtbaar. Elke wijziging of toevoeging wordt financieel getoetst en moet binnen het totale budget te verantwoorden zijn, waarbij ook rekening wordt gehouden met alle eisen die voortvloeien uit wet- en regelgeving, zoals de KVLO- (voor schoolgym) en zwembadnormen, veiligheidsvoorschriften en technische eisen voor onder meer water- en luchtbehandeling. Op deze manier kan Het Sporthuis Abcoude binnen budget gerealiseerd worden. Op dit moment wordt alles nog eens doorgerekend en wordt gekeken naar mogelijkheden om verder te optimaliseren.

Extra financiële steun nodig

Iedereen is erg blij dat Het Sporthuis Abcoude – voor zwemmen, binnensport en ontmoeten – er nu echt gaat komen. Naast functioneel willen we graag dat Het Sporthuis een fijne, veilige en toegankelijk plek is waar iedereen zich welkom voelt. In Het Sporthuis is straks ruimte voor alle generaties. Daarmee wordt het een plek van grote sportieve en maatschappelijke waarde voor heel Abcoude, Baambrugge en omgeving.

Voor een optimale inrichting is extra geld zeer welkom. Daarom zijn we momenteel onder meer bezig met fondsenwerving. Ook wordt onderzocht van welke subsidiemogelijkheden we gebruik kunnen maken voor installaties en duurzaamheidsvoorzieningen. Daarnaast doen we een beroep op alle inwoners en bedrijven om ons financieel te steunen. Hoe meer geld wordt ingezameld, hoe meer faciliteiten in de bouw meegenomen kunnen worden en er in januari 2020 een Sporthuis staat waar iedereen 40 jaar lang met heel veel plezier kan zwemmen, gymmen, sporten, kaarten, biljarten en/of koffiedrinken.

Wij hopen dat wij (net als enkele jaren geleden) opnieuw op een brede financiële steun vanuit de inwoners en ondernemers uit Abcoude, Baambrugge en omgeving mogen rekenen.