Een nieuw sportgebouw in Abcoude is mogelijk

8 februari 2017

Er zijn de laatste maanden flinke stappen gezet in de ontwikkeling van een nieuw sportgebouw in Abcoude. Een sportgebouw met een zwembad en ruim twee gymzalen, dat is wat de Stichting Zwembad Abcoude en de Stichting Abcoude Sport samen willen realiseren. Wethouder Schuurs (onderwijs, sport en financiën) is onder de indruk van de gedegen aanpak en het resultaat en laat de door de stichtingen ontwikkelde business case nu extern toetsen.

De Stichting Zwembad Abcoude (SZA) zet zich al geruime tijd in om een nieuw zwembad in Abcoude te realiseren. “Het is belangrijk dat, in een waterrijke omgeving als Abcoude, kinderen dichtbij huis zwemles kunnen krijgen, hun diploma halen en ook daarna kunnen blijven zwemmen. Daarnaast is zwemmen voor een grote groep inwoners belangrijk om fit te worden en te blijven,” stelt SZA-voorzitter Corien van der Linden. Omdat ook de huidige sportzaal, de Kees Bonzaal, sterk verouderd is, trekt de SZA op met de Stichting Abcoude Sport (SAS), de eigenaar en exploitant van de Kees Bonzaal. SAS-voorzitter Ad Geerlings: “De zaal voldoet niet meer aan de huidige KVLO-eisen en daarom hebben we het contract met de gemeente per 31 december 2019 opgezegd. Dat betekent dat de vier basisscholen vanaf 1 januari 2020 een andere zaal nodig hebben voor gymnastiekonderwijs. Als SAS stimuleren en faciliteren wij sport in Abcoude. Daarom trekken we graag op met de SZA om een nieuw, gecombineerd, sportgebouw te realiseren.”

Na maanden rekenen en tekenen, vele werkbezoeken aan zwembaden en sportaccommodaties, gesprekken met deskundigen en de sportverenigingen en veelvuldig overleg met wethouder Schuurs en haar ambtenaren, ligt er nu – in concept – een gedegen business case. Hieruit blijkt dat het mogelijk is om op de Spoorlaan (nabij NS-station) een sportgebouw te bouwen om alle huidige gebruikers van de Kees Bonzaal, de gebruikers van het voormalige Meerbad én nieuwe sportbeoefenaars, zoals zaalhockey en-voetbal, te faciliteren.

Bouw en exploitatie

Voor het realiseren van het gebouw is medewerking nodig van de gemeente: de grond aan de Spoorlaan is nu eigendom van de gemeente. Een van de mogelijkheden is het ruilen van de grond van de Kees Bonzaal (eigendom van de SAS) met de locatie aan de Spoorlaan. De SZA en SAS zullen gezamenlijk een nieuwe stichting vormen. Deze stichting zal het nieuwe sportgebouw laten bouwen. “Met een borgstelling van de gemeente, is een financiering mogelijk,” licht Van der Linden toe. Uit de business case blijkt dat ook de exploitatie van de accommodatie, binnen de door de gemeente gestelde kaders, mogelijk is. Steun van de bevolking, in de vorm van menskracht, financieel en in expertise is daarbij zeer welkom.

Planning

Van der Linden: “We zijn al geruime tijd in overleg met wethouder Schuurs en haar ambtenaren. In januari heeft zij de conceptversie van onze business case van het nieuwe sportgebouw in ontvangst genomen. De wethouder laat deze nu toetsen door een extern bureau. Naar verwachting komt dit bureau eind februari met een advies. Daarna zullen de raadsleden uitgebreid geïnformeerd worden door de wethouder en krijgen wij ook de kans een en ander verder toe te lichten. Vanzelfsprekend zullen we snel daarna een informatiebijeenkomst organiseren voor inwoners en bedrijven in Abcoude en omgeving. Wij houden u op de hoogte!”