Gemeente werkt aan oplossing voor parkeeroverlast stationsgebied Abcoude

12 mei 2019

Op woensdag 8 mei jongstleden vond op initiatief van de Stichting Zwembad Abcoude een buurtbijeenkomst plaats voor omwonenden en bedrijven rond het treinstation. Onderwerp was de parkeeroverlast in hun buurt. De bijeenkomst werd door circa 80 buurtbewoners bezocht. Naast wethouder Parkeren, Alberta Schuurs, waren ook de burgemeester en enkele raadsleden aanwezig.

De parkeerterreinen in het stationsgebied waren oorspronkelijk bedoeld voor treinreizigers, omwonenden én het ingeplande ´leisure centrum´. Het Sporthuis Abcoude is een lichtere versie van dit beoogde leisure centrum. Feit is nu echter dat de parkeerterreinen, met in totaal ruim 160 plaatsen, worden ingenomen door treinreizigers en Abcoude te maken heeft met de gevolgen van hoge parkeertarieven in Amsterdam en Schiphol. Als laatste gratis parkeerplaats voor Amsterdam is Abcoude aantrekkelijk voor (lang)parkeerders die naar Amsterdam of Schiphol gaan. Daarvoor zijn deze parkeerterreinen in het stationsgebied van Abcoude echter nooit bedoeld én niet geschikt. Het is de uitdaging om de aantrekkingskracht ervan weg te nemen, zodat het parkeerterrein weer voor het oorspronkelijke doel kan worden gebruikt.

De stichting deelt de zorgen van buurtbewoners over de huidige parkeersituatie bij het station. Als toekomstige buurtgenoot wenst ook de stichting dat de parkeeroverlast wordt aangepakt. Dat is in het belang van Het Sporthuis en daarmee in feite van álle inwoners van Abcoude en omgeving; Het Sporthuis is immers een maatschappelijke voorziening. Vertraging van de bouw van Het Sporthuis in verband met de parkeerproblematiek is zonde, zowel qua tijd als geld. De vertragingskosten verminderen immers het beschikbare budget voor het gebouw en de voorzieningen, maar vertraging betekent ook dat de schoolgym nog langer in een sterk verouderde Kees Bonzaal moet plaatsvinden en de inwoners langer moeten wachten tot ze dichtbij huis weer kunnen (les)zwemmen en kunnen binnensporten. Kortom, voor de stichting reden genoeg om deze buurtbijeenkomst te faciliteren.

Blauwe zone

De gemeente werkt al enige tijd aan plannen voor de parkeeroverlast van het stationsgebied in Abcoude. Deze vallen onder het bredere parkeerplan dat voor Abcoude nodig is. Omdat de parkeerproblematiek in het stationsgebied voor steeds meer overlast zorgt, vraagt dit om maatregelen op de korte termijn. Wethouder Schuurs en haar ambtenaren informeerden de aanwezigen welke kortetermijnmaatregelen de gemeente gaat treffen, inclusief het tijdspad. Op basis van gedegen onderzoek is de parkeerdruk op de verschillende parkeerplekken vastgesteld, waarbij duidelijke piekmomenten te zien zijn. Een adequate maatregel die snel doorgevoerd kan worden, is het instellen van een blauwe zone op een deel van het parkeerterrein naast Het Sporthuis en in de woonwijk.

Een aantal parkeerplekken op het parkeerterrein is daardoor voor langparkeerders en treinreizigers niet beschikbaar, zodat er tijdens piekmomenten voldoende parkeerplekken voor bezoekers van Het Sporthuis zijn. Voor de blauwe zones in de woonwijk zijn voor omwonenden parkeervergunningen nodig. In juni verwacht de gemeente het advies over de organisatie van deze blauwe zones en de gevolgen voor de naastgelegen wijken.

Handhaving

Na een presentatie van de ambtenaar Verkeer kregen de aanwezigen – onder leiding van Hylke de Cock uit Baambrugge, die de avond in goede banen leidde – de kans om vragen te stellen en ideeën voor oplossingen te geven. Eén van de vele punten die aan de orde kwamen, was handhaving. Zonder handhaving of wegsleepregeling zal de blauwe zone onvoldoende werken, was de algemene mening. Daarnaast werden goede ideeën ingebracht, zoals het beter inzetten van de – naar het lijkt – vergeten parkeergelegenheid aan de Bijdorplaan, zodat onder meer medewerkers van de bedrijven op de bedrijventerreinen hun auto’s en busjes niet meer in de wijk zetten.

Het parkeerprobleem rond het treinstation in Abcoude is niet uniek voor Nederland. In andere gemeenten met een treinstation bij een woonwijk zijn al oplossingen bedacht om parkeeroverlast te voorkomen. Het was goed te horen dat de gemeente nu hard aan een oplossing werkt. In juni zal de gemeente de buurtbewoners en ondernemers van de bedrijventerreinen verder informeren over de te nemen stappen.

Zie ook het item dat RTV Utrecht maakte over de buurtbijeenkomst. (start item op 7.07 minuten)