Gemeenteraad stemt voor Burgerinitiatief Het Sporthuis Abcoude

29 september 2017

Goed nieuws! De raad heeft september 2017 positief besloten over ons Burgerinitiatief Het Sporthuis Abcoude. Maar liefst 26 van de 27 raadsleden stemden voor. Het besluit werd met een enorm luid applaus ontvangen door alle mensen op de overvolle publieke tribune.

Eind 2015 besloten we het initiatief over te nemen van de gemeente De Ronde Venen om het zwembad te vervangen. We hebben hierbij intensief samengewerkt met de Stichting Abcoude Sport, omdat ook de Kees Bonzaal aan vervanging toe was. Twee jaar later is Het Sporthuis Abcoude als volwaardig, breed gedragen gemeentebesluit een feit en kunnen we met de realisatie van Het Sporthuis Abcoude beginnen. De nieuwe accommodatie krijgt een 6-baans zwembad, twee gymzalen die samen groot genoeg zijn om alle binnensporten en schoolgym te faciliteren én een recreatieruimte voor bijvoorbeeld ouderen om te kaarten en te biljarten en om cursusprojecten ruimte te bieden. Naar verwachting is Het Sporthuis Abcoude eind 2019 gereed.

Wij zijn enorm blij met het vertrouwen dat we hebben gekregen van de raad. De sportieve en maatschappelijke waarde van Het Sporthuis Abcoude is groot en wij bedanken dan ook iedereen die ons heeft gesteund. Zonder alle hulp en bemoedigende woorden hadden we nooit zo’n mooi resultaat kunnen hebben.