Gezellige vrijwilligers bedankborrel

25 september 2021

Vanaf 2011 hebben vele vrijwilligers zich met heel veel energie en toewijding ingezet voor de realisatie van Het Sporthuis Abcoude. Sommigen in een bepaalde cruciale fase, anderen gedurende een langere periode of zelfs het gehele (jarenlange) traject. Soms intensief en soms voor kortere klussen, maar altijd was het van grote toegevoegde waarde en nodig om Het Sporthuis Abcoude te kunnen realiseren. Onlangs zette het nieuwe bestuur – zelf ook vrijwilligers – daarom de brede groep vrijwilligers met een bedankborrel in het zonnetje.

De bijeenkomst vond plaats in De Sprong in Het Sporthuis Abcoude. De opkomst was goed, er waren rond de veertig personen, vrijwilligers van het eerste uur en later aangesloten vrijwilligers, zoals de mensen van de tuingroep. De nieuwe bestuursleden, Jan Duijsens, Alex Derderian en Nico Hennipman stelden zichzelf kort voor. Daarna gaven voorzitter Jan Duijsens en bestuurslid Astrid Winterhoven – zelf vrijwilliger vanaf het eerste uur – een presentatie over onder andere de recente activiteiten en de ontstaansgeschiedenis van Het Sporthuis Abcoude. Het werk dat door diverse mensen en in de verschillende werkgroepen is verzet, kwam natuurlijk aan de orde en iedereen werd bedankt voor zijn of haar bijdrage.

Ook de toekomst van Het Sporthuis Abcoude kwam aan de orde door de aanwezigen hun ideeën voor Het Sporthuis Abcoude te laten noteren. Daarna was er gelegenheid om de sportzaal te bekijken en bood het bestuur de aanwezigen een door Marco Smit van De Sprong goed verzorgde borrel aan. Als blijk van waardering ontvingen de aanwezigen een presentje voor thuis.

Heeft u ideeën of suggesties voor een (sport)activiteit of iets anders, laat het ons weten en mail naar activiteiten@hetsporthuisabcoude.nl.