Het Sporthuis Abcoude in de startblokken voor de opening

31 december 2020

Deze maand werd Het Sporthuis Abcoude opgeleverd door aannemer Van Norel Bouwgroep en installatiebedrijf Hellebrekers aan Stichting Zwembad Abcoude en begin januari zal de stichting de sleutel overdragen aan exploitanten Rob Fokkinga van Calypso Sport en Marco Smit van De Sprong. Een bijzondere mijlpaal voor het bestuur en al die mensen die zich jarenlang hebben ingezet voor de realisatie van Het Sporthuis. Op zaterdagmiddag 9 januari om 16.00 uur wordt online stilgestaan bij het ontstaan van Het Sporthuis Abcoude, de vele mogelijkheden die het biedt en kan online alvast een kijkje genomen worden. De uitzending is te zien op www.hetsporthuisabcoude.nl-online/opening.

Sinds 2012 staat het zwembad hoog op de agenda in Abcoude. Met de dreigende sluiting van het zwembad kwam het bestuur Het Meerbad in actie. Nieuwe vrijwilligers sloten aan en sindsdien werd onafgebroken aandacht gevraagd voor het belang van een zwembad voor Abcoude, Baambrugge en omgeving. Vanaf 2016 werd hierbij samengewerkt met de Stichting Abcoude Sport, eigenaar van de Kees Bonzaal, en ontwikkelden beide stichtingen een business case voor de realisatie van een gecombineerd zwem-/gymgebouw met een ontmoetingsruimte, wat later Het Sporthuis Abcoude zou gaan heten.

Niet zonder slag of stoot

Er ging heel veel water door de Rijn voordat een meerderheid van de gemeenteraad van De Ronde Venen zich liet overtuigen van de haalbaarheid van het plan. Onder meer werden risicoanalyses, demografisch onderzoek, gebruikersprognoses, omgevingsanalyses, werkbezoeken en een maatschappelijke kostenbatenanalyse gedaan. Ook werden  informatiebijeenkomsten, voorlichtingsavonden en gesprekken met fracties en raadsleden georganiseerd. De stichting liet er niets aan gelegen om het belang en de haalbaarheid van Het Sporthuis Abcoude aan te tonen. De stichting kon deze onderzoeken laten uitvoeren dankzij de donaties van vele inwoners en de expertise van vrijwilligers. De schetsontwerpen van architect Max van Huut hielpen om de plannen concreet te maken en met de hulp van 4Building, een professioneel bouwbegeleidingsbureau, werd aangetoond dat Het Sporthuis binnen budget gerealiseerd kon worden. Middels een burgerinitiatief, gesteund door ruim 3.250 inwoners, werd het plan ingediend bij de gemeente. Hierin werd gevraagd om een rijks- en gemeentebijdrage voor de gymzalen, een borgstelling voor de lening die de stichting aanging en een jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente.

Groen licht

Op 28 september 2017 kwam er een positief besluit over het Burgerinitiatief Het Sporthuis Abcoude. Maar liefst 26 van de 27 raadsleden stemden voor. De dag na het positieve besluit was de eerste vergadering over de bouw. Met behulp van het bouwbegeleidingsbureau en de architect werd budget bewaakt ontworpen en werden de aannemer en de installateur gezocht. De bouwmarkt was op dat moment gespannen en ook de duurzaamheidseisen vroegen extra aandacht. Mede dankzij optimalisaties aan de tekentafel, een extra gemeentelijke bijdrage, een aanvullende lening door de stichting en een meedenkende aannemer en installateur kon op 2 april 2019 de handtekening onder de bouwovereenkomst worden gezet.

Op 27 augustus 2019 werd de eerste paal, die beschilderd werd door een groep schoolkinderen, geslagen. Ondanks dat er onderweg enkele tegenslagen waren, zoals de Pfas-problematiek en de coronapandemie, is Het Sporthuis binnen de gestelde tijd en het budget gerealiseerd.

Opening

Afgelopen weken is de stichting samen met Calypso Sport en De Sprong, de partijen die het zwembad, de gymzalen en de ontmoetingsruimte exploiteren, bezig geweest om Het Sporthuis Abcoude bedrijfsklaar te maken. Alles gericht op een officiële opening in de eerste week van januari. Helaas gooit het coronavirus roet in het eten en zal Het Sporthuis Abcoude – net als alle andere voorzieningen in Nederland – pas opengaan als de coronamaatregelen dat toelaten. Vooralsnog is dit gepland op woensdag 20 januari.

Online uitzending

Het is ontzettend jammer dat door de coronapandemie de opening van Het Sporthuis Abcoude niet uitbundig gevierd kan worden. Juist omdat het is ontstaan vanuit een burgerinitiatief en veel mensen en organisaties hun hulp, kennis en/of een financiële bijdrage hebben ingebracht, had de stichting dit bijzondere moment graag met iedereen willen vieren. Toch zal dit moment niet helemaal geruisloos voorbij gaan. Op zaterdag 9 januari om 16.00 uur zal de sleuteloverdracht te zien zijn en wordt stilgestaan bij het ontstaan van Het Sporthuis Abcoude. Ook een online rondleiding door Het Sporthuis Abcoude zal niet ontbreken, zodat iedereen alvast een beetje kan ervaren hoe mooi Het Sporthuis Abcoude is en wat het te bieden heeft.

De uitzending zal te zien zijn op www.hetsporthuisabcoude.nl.

Op de foto vlnr: Nico Hennipman, Astrid Wintershoven, Willem-Jan Ruizendaal, Esther Grondijs, Ad Geerlings, Djoerd Postma, Corien van der Linden, Anja Visser, Stephanie Saenger en Martien Stigter.