Nieuwe voorzitter: “Het is een eer bij te dragen aan dit unieke initiatief”

1 juli 2021

Stichting Zwembad Abcoude heeft drie nieuwe bestuursleden: Jan Duijsens neemt voorzittersrol rol op zich

Nu de coronabeperkingen grotendeels zijn opgeheven is Het Sporthuis Abcoude volop in bedrijf. Daarmee is voor de Stichting Zwembad Abcoude, die Het Sporthuis Abcoude initieerde en realiseerde, een nieuwe fase aangebroken. Dit is voor drie bestuursleden een goed moment om af te zwaaien. Met de komst van drie nieuwe bestuursleden is het bestuur weer compleet en klaar voor de toekomst. Jan Duijsens neemt de voorzittersrol op zich en Nico Hennipman en Alex Derderian vervullen respectievelijk de functies van gebouwbeheer en sociaal-maatschappelijke programmering. “Ik vind het een eer om bij te dragen aan dit unieke initiatief in Abcoude, waar velen uit Abcoude en omgeving van kunnen genieten,” stelt de nieuwe voorzitter. “Er is onvoorstelbaar veel en goed werk verzet en ik kijk ernaar uit om dit samen met de andere bestuursleden voort te zetten.”

De afgelopen jaren heeft het bestuur van de stichting samen met andere vrijwilligers hard gewerkt aan de realisatie van Het Sporthuis Abcoude. Na een intensief lobbytraject ging de stichting met behulp van een bouwmanagementbureau voortvarend aan de slag met het ontwerp en aansluitend de bouw. Op 2 januari dit jaar werd Het Sporthuis Abcoude online geopend en vond de sleuteloverdracht plaats aan de exploitanten Rob Fokkinga van Calypso Sport en Marco Smit van De Sprong. Door de coronabeperkingen werden de activiteiten stapsgewijs opgestart. Inmiddels draait alles op volle toeren en kan het bestuur met trots en dankbaarheid terugkijken op het geslaagde traject. Het Sporthuis is binnen budget gerealiseerd, Abcoude heeft een prachtige sportaccommodatie mét zwembad en er zijn twee exploitanten gevonden die invulling geven aan de brede sportieve en maatschappelijk functie van Het Sporthuis.

Vertrekkende bestuursleden

Voor drie bestuursleden is dit het geschikte moment om hun bestuursfunctie neer te leggen. Vicevoorzitter Esther Grondijs verliet in 2016 de gemeenteraad om als bestuurslid de stichting te helpen om een nieuw zwembad te realiseren. Haar juridische, financiële en politieke ervaringen heeft zij hierbij goed kunnen gebruiken. Samen met Ad Geerlings, voormalig voorzitter van de Stichting Abcoude Sport diende zij het burgerinitiatief in om een akkoord van de gemeenteraad te krijgen voor de plannen voor een gecombineerd zwem-/sportgebouw. Als projectleider was zij dagelijks betrokken bij de realisatie van Het Sporthuis Abcoude. Djoerd Postma heeft 25 jaar lang de rol van penningmeester op zich genomen. Eerst voor de Stichting Meerbad Abcoude en later voor de Stichting Zwembad Abcoude. Stephanie Saenger heeft zich vanaf 2012 in de Actiegroep Meerbad open ingezet voor het behoud en later de nieuwbouw van het zwembad. Als (interim) bestuurslid had zij oog voor de goede toegankelijkheid van Het Sporthuis. Met een gerust hart laten zij de stichting nu in goede handen achter bij het (deels) nieuwe bestuur.

Stokje overgedragen

Na zo’n anderhalf jaar de voorzittersrol vervuld te hebben, zal Willem-Jan Ruizendaal weer de rol van penningmeester oppakken. Bestuursleden Martien Stigter en Astrid Wintershoven blijven in hun rol van respectievelijk secretaris en bestuurslid PR & communicatie. “Ik ben blij dat zij hun kennis en kunde blijven inzetten voor Het Sporthuis. Hiermee is de geschiedenis van zowel de Kees Bonzaal als het zwembad goed geborgd en kunnen we de koers van de stichting vasthouden,” stelt Jan Duijsens. Nico Hennipman is nieuw als bestuurslid, maar sinds de bouw al nauw betrokken bij Het Sporthuis als bouwopzichter en bouwtechnisch adviseur van de stichting. Alex Derderian heeft de ontwikkelingen – net als Jan Duijsens – op afstand gevolgd. Met zijn vrijwilligerservaring in het organiseren van onder meer sportevenementen voor jongeren vanuit Europa zal hij de exploitanten waar nodig helpen de brede maatschappelijke en sportieve functie van Het Sporthuis Abcoude te verwezenlijken. Jan Duijsens was eerder voorzitter van de hockeyvereniging en heeft zich toen onder meer ingezet voor nieuwe velden. Daarnaast is hij ook lid van de Lions. “Het leuke van vrijwilligerswerk is dat je veel nieuwe mensen ontmoet. Daarbij vind ik het belangrijk dat je, als je kunt, iets terugdoet voor de lokale gemeenschap, op welke manier dan ook.” Omdat sporten belangrijk is voor iedereen en ook bijdraagt aan de binding met de jeugd en andere inwoners van Abcoude zet hij zich graag in voor Het Sporthuis Abcoude. “Onze belangrijkste focus voor de komende jaren is de beheer- en exploitatiefase goed in te richten en ervoor te zorgen dat er in Het Sporthuis Abcoude echt voor iedereen iets te doen is. Het moet het sport- en ontmoetingscentrum in Abcoude worden. Mijn oproep aan iedereen is dan ook: Kom naar het Sporthuis! Het is voor jullie gebouwd. Maak er gebruik van; om te zwemmen, sporten, een hapje en drankje en bovenal veel gezellige momenten met anderen.”

Op de foto (vlnr):

Alex Derderian, Astrid Wintershoven, Willem-Jan Ruizendaal, Jan Duijsens, Martien Stigter en Nico Hennipman.