Nog geen raadsbesluit over zwem-gymgebouw

5 juli 2017

Donderdagavond 29 juni stond het burgerinitiatief voor een nieuw sportgebouw met zwembad in Abcoude op de agenda van de gemeenteraad. Hoewel het initiatief door iedereen geroemd wordt en het een ongekend groot draagvlak heeft onder de inwoners, kwam er die avond geen definitief antwoord van de raad. Deze zomer hebben we nog de tijd om ons plan zodanig aan te passen, dat het wel op steun van een meerderheid van de raad kan rekenen.

Dat het nieuwe sportgebouw leeft onder de inwoners bleek wel uit de overvolle publieke tribune. Zelfs de ambtenaren hadden hun plaats ingeruild voor de vele ondersteuners van het burgerinitiatief. Onder de insprekers waren ondernemer Ernst Koot en fysiotherapeut Martijn Wijnant, die beiden de maatschappelijke meerwaarde van het plan benadrukten. Ad Geerlings, initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Abcoude Sport, overhandigde 3250 handtekeningen aan burgemeester Divendal.

Waardering

Er was wederom veel lof vanuit de gemeenteraad voor het burgerinitiatief. ‘Ik ben trots op deze inwoners. We willen veranderen in een participatiemaatschappij en dit goed uitgewerkte initiatief van inwoners past daar in. Ik roep de raadsleden op om als overheid mee te willen veranderen’, zei Joris Kneppers van Lijst 8 Kernen in een indrukwekkend betoog. ‘Een bijzonder initiatief met een grote maatschappelijke waarde. Dit sportgebouw met zwembad moet er komen’, zo stelde Pieter Kroon van de PvdA/GroenLinks-LokaalSociaal. Ook Eelco Doorn van D66 sprak zijn grote waardering uit voor de initiatiefgroep. ‘Dit plan zit gewoon goed in elkaar en ik heb groot respect voor de getoonde doorzettingskracht. De essentie van het voorstel is of we vertrouwen hebben in de inwoners.’ Jonathan van Diemen van Lijst 30-11 was eveneens positief. ‘De cijfers zijn goed en ik zie een enorme kracht vanuit de bevolking. Ik stem voor.’

Nog niet alle fracties overtuigd

Hoewel Simone Borgstede van het CDA haar waardering uitte voor het verrichte werk van de stichtingen en haar fractie de toegevoegde waarde van sport voor jong en oud onderschrijft, kon zij geen goedkeuring geven aan het initiatief. ‘We moeten ook op ons huishoudboekje passen’, stelde Borgstede. Ook de VVD kon geen goedkeuring geven aan het plan en voorziet – ondanks de onderbouwde en positieve business case – problemen op diverse vlakken: de borg, andere gemeentelijke verplichtingen, de tendens dat zwembaden sluiten en minder bezoekers hebben, het feit dat de gemeente in Mijdrecht al een zwembad heeft, de verminderde inzet van vrijwilligers, parkeerproblemen en de andere kosten waar de gemeente voor staat, zoals wegenonderhoud. Kortom, een nee van de VVD met – en dat is bijzonder – een afwijkende stemverklaring van VVD-raadslid Yvonne Welter. Zij staat wel achter het burgerinitiatief. Spannend werd het toen ChristenUnie/SGP en Ronde Venen Belang aan het woord waren. ‘Wij zijn altijd kritisch positief geweest’, stelde Stam van de ChristenUnie-SGP. Hij sprak een aantal van zijn zorgen uit en had nog enkele vragen. Hij was echter ook positief over de vele pluspunten van het plan: een mooi ontwerp, de gunstige locatie naast het station trekt bezoekers, het probleem van de Kees Bonzaal is meteen opgelost, de Bank Nederlandse Gemeente en het adviesbureau van de gemeente zijn positief, zo noemde Stam. René Bultena van Ronde Venen Belang gaf aan dat er binnen de fractie veel over is gesproken Vooral de stijgende bouwkostenindex en mogelijk stijgende rente zijn punten van zorg voor zijn fractie. Daarbij vindt Ronde Venen Belang de borg van de gemeente voor 7 miljoen euro te hoog.

Geen meerderheid, maar wel een opening

Na de eerste spreekronde van elke partij bleek al snel dat er waarschijnlijk net geen meerderheid voor het burgerinitiatief zou zijn. Voordat het tot een officiële stemming kwam, werd er echter een opening geboden. Als een aantal bezwaren wordt weggenomen, kan het plan waarschijnlijk wel op een meerderheid rekenen. We hebben de tijd gekregen om in september een aangepast plan voor te leggen dat aan deze bezwaren tegemoetkomt. We gaan deze zomer dan ook hard aan de slag om het nieuwe sportgebouw met zwembad mogelijk te maken!

Bezwaren

De voornaamste bezwaren zijn de hoogte van het bedrag waar de gemeente borg voor moet staan en de vrees dat de exploitatiebijdrage van 200.000 euro per jaar niet genoeg zal zijn als er tegenvallers in de bouwkosten en de exploitatie zijn. Hoewel we in het plan rekening hebben gehouden met alle mogelijke risico’s en daar ook voorzieningen en oplossingen voor hadden aangedragen, vindt een meerderheid van de raad dat de gemeente toch te veel risico loopt. Om deze bezwaren weg te nemen, zal de borgstelling omlaag moeten en moet er een exploitatieplan liggen dat meer zekerheid biedt. Het is een uitdaging om de nog bestaande bezwaren te verwerken in een nieuwe businesscase, maar het is zeker mogelijk. In overleg met de raadsfracties en de gemeente willen we deze zomer tot een zo breed mogelijk gedragen plan komen.

Definitief besluit in september

Het aangepaste burgerinitiatief zal direct na de zomer besproken worden in de raadscommissie van 11 september en vervolgens zal in de raadsvergadering op 28 september een definitief besluit genomen worden. De kans dat een besluit daarna nog langer op zich zal laten wachten, is uiterst klein. Verantwoordelijk wethouder Schuurs wil namelijk erg graag door met het uitwerken van haar plannen om alleen gymzalen te realiseren op dezelfde locatie. Op advies van de raad werkt de wethouder dit plan deze zomer uit, zodat het burgerinitiatief voor het sporthuis met gymzalen en zwembad en het plan van de wethouder naast elkaar gelegd kunnen worden en een eerlijke vergelijking van risico’s en kosten mogelijk is.