Stichting Zwembad Abcoude vindt exploitant voor Het Sporthuis Abcoude

8 september 2020

Het Sporthuis Abcoude in nieuwe fase

Nu de bouw van Het Sporthuis Abcoude flink vordert, breekt voor de Stichting Zwembad Abcoude een nieuwe fase aan; van bouw naar exploitatie. De stichting is enorm blij dat zij hiervoor een zeer ervaren en professionele partij heeft gevonden. Rob Fokkinga, eigenaar en exploitant van het Walderveenbad in Loosdrecht zal onder de naam Calypso Sport vanaf 1 januari 2021 Het Sporthuis Abcoude exploiteren.

Sinds 2012 zet de Stichting Het Meerbad Abcoude zich onbezoldigd in om het voormalige Het Meerbad langer open te houden en – later en onder de gewijzigde naam Stichting Zwembad Abcoude (SZA) – voor een nieuw zwembad. Sinds 2017 werkt de SZA hierbij nauw samen met de Stichting Abcoude Sport (SAS), de eigenaar van de Kees Bonzaal, omdat deze zaal ook aan vervanging toe is. In 2017 is door middel van een burgerinitiatief groen licht gegeven door de gemeenteraad voor de realisatie van Het Sporthuis Abcoude; een sportaccommodatie met een 6-baans 25-meterbad, een ruime sportzaal met twee gymzalen voor schoolgym en binnensport en een ontmoetingsruimte. De Stichting Zwembad Abcoude is opdrachtgever van de bouw. Dagelijks is het vrijwillige bestuur – samen met vele andere vrijwilligers – bezig met de bouw en de voorbereidingen van de exploitatie.

Intensieve verkenning

Voor de mogelijkheden voor exploitatie van Het Sporthuis Abcoude is een intensieve verkenning gedaan door de SZA. Diverse werkgroepen hebben hiervoor al het nodige voorbereidende werk gedaan. Omdat bij exploitatie in eigen beheer veel komt kijken en dit een grote inspanning en verantwoordelijkheid blijft vragen van het bestuur en de andere vrijwilligers, is gezocht naar een exploitant die past bij Het Sporthuis. Vanaf oktober vorig jaar voerde de SZA gesprekken met (zwembad) exploitanten om de mogelijkheden te verkennen. Het bestuur is erg blij dat de exploitant gevonden is in de persoon van Rob Fokkinga. Al sinds 1987 is Rob actief in de zwemsport. Eerst als instructeur, later ook als zwembadmanager, examinator en duikinstructeur. Ook leidt hij zelf mensen op tot onder meer zweminstructeur. Rob heeft een brede passie voor sport, kent de lokale markt en kan inspelen op wensen van de gebruikers van Het Sporthuis. Hij is straks verantwoordelijk voor de gehele accommodatie met uitzondering van de kantine/ontmoetingsruimte.

Zwembad en gymzalen

Het Sporthuis Abcoude is opgericht met als doel te voorzien in de schoolgym en de lokale zwem- en binnensportbehoefte. Dichtbij huis kunnen zwemmen en sporten, het faciliteren en stimuleren van de zwem- en binnensportverenigingen en de sociaal-maatschappelijk waarde staan hierbij centraal. Niet voor niets is het motto van de SZA: voor, door én met inwoners. Vele donateurs hebben een bijdrage aan Het Sporthuis Abcoude gedaan en veel vrijwilligers hun kennis en expertise ingebracht. Passend bij de doelstellingen van de stichting zijn goede afspraken gemaakt over een divers zwemaanbod; naast gedegen ABC-zwemonderwijs zal er ruim baan gegeven worden aan recreatief en banen zwemmen en komt er een breed aanbod van tal van zwemactiviteiten voor jong en oud. Ook de zwemverenigingen zullen weer een plek krijgen in het nieuwe zwembad en wordt er ruimte geboden aan aanbieders van activiteiten die Calypso Sport zelf niet verzorgt, zoals fysiozwemmen.

Op de tweede verdieping van Het Sporthuis bevindt zich de sportzaal. Hier kunnen straks de vier basisscholen met twee klassen tegelijk terecht voor hun gymonderwijs. Naast de schoolgym kunnen ook de verenigingen die nu gebruik maken van de Kees Bonzaal terecht in Het Sporthuis Abcoude en wordt ruimte geboden aan nieuwe initiatieven. Calypso Sport zal dit coördineren en de beheerdersfunctie vervullen.

Rol stichting

De stichtingen SZA en SAS zijn de komende maanden nauw betrokken bij de uitwerking van het zwem- en sportaanbod. Zij zorgen voor een warme overdracht, zodat alle relevante partijen en Calypso Sport elkaar snel kunnen vinden en alle belangen goed geborgd zijn. Ook in de toekomst zal de stichting nauw betrokken zijn bij Het Sporthuis Abcoude. Enerzijds vanuit haar rol als eigenaar van Het Sporthuis Abcoude, anderzijds vanuit haar sportieve en sociaal-maatschappelijke missie om zwemmen, binnensporten en ontmoeten in Abcoude te faciliteren en stimuleren.

Het bestuur is ervan overtuigd met Calypso Sport een goede partij voor alle betrokkenen gevonden te hebben en er een mooi en passend aanbod komt te liggen waar jong en oud uit Abcoude, Baambrugge en omgeving volop van kunnen genieten.


Op de foto: Willem-Jan Ruizendaal (voorzitter SZA), Rob Fokkinga (eigenaar Calypso Sport) en Martien Stigter (secretaris SZA)