Zorg en Zekerheid maakt voor meer mensen sporten mogelijk in Het Sporthuis Abcoude

18 april 2024

Het Sporthuis Abcoude is er voor iedereen. Dat is het devies van de Stichting Het Sporthuis Abcoude. Daarom zet het bestuur van de Stichting zich in om kansen te creëren om nog meer mensen te laten sporten in Het Sporthuis. Ook de mensen voor wie dit minder makkelijk is, bijvoorbeeld omdat zij ouder worden, een beperking hebben, nieuw in Nederland zijn of minder te besteden hebben. Dankzij de financiële steun van Stichting Zorg en Zekerheid krijgen ook deze mensen binnenkort de kans mee te doen aan sportactiviteiten.

Zorg en Zekerheid steunt projecten die de samenleving gezonder maken. Sporten verbindt en draagt daarmee bij aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Zorg en Zekerheid reageerde dan ook enthousiast toen zij het projectplan van de Stichting ontving. In het plan zijn concrete activiteiten opgenomen voor drie doelgroepen, te weten: jongeren tussen 6 en 12 jaar, vitale senioren vanaf circa 65 jaar en mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Belangrijk hierbij is dat er niet alleen beweeg-/sportactiviteiten worden aangeboden, maar ook ‘de ontmoeting’ centraal staat. Door een gezamenlijke lunch, kop koffie en/of filmavond kunnen deelnemers elkaar beter leren kennen. De looptijd van het project is drie jaar.

Jongeren

Om jongeren van 6 tot en met 12 jaar ook in de vakanties een sportmoment te bieden en de kans te geven andere jongeren te ontmoeten wordt in elke schoolvakantie wekelijks een sportactiviteit georganiseerd in Het Sporthuis. Deze activiteiten zijn vooral bedoeld voor wie sporten minder vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld omdat zij nog niet zo lang in Nederland wonen of omdat zij sporten van huis uit minder meekrijgen, maar ook voor andere jongeren is er plek. Na afloop is er een gezellige en gezonde lunch.

Vitale senioren

Elk kwartaal zal aandacht worden besteed aan vitaliteit en gezondheid van senioren. Deze vitaliteits- en gezondheidsactiviteiten zullen een combinatie zijn van een informatieve workshop en beweegactiviteiten en vinden plaats naast de reeds bestaande maandelijkse seniorenbijeenkomsten in De Sprong. In de zomervakantie – wanneer veel gezinnen op vakantie zijn en eenzaamheid voor senioren op de loer ligt – worden wekelijks beweegactiviteiten georganiseerd, met ter afsluiting een kop koffie of thee.

Mensen met een beperking

Elke maandag kunnen mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) meedoen aan BrainWave, een zwemactiviteit onder leiding van Astrid de Graaf-Schmeddes en mogelijk gemaakt door een groep vrijwilligers en door Calypso Sport. Omdat sporten voor mensen met een beperking sterk bijdraagt aan hun welbevinden, is het streven om in september een zwemgroep te starten voor mensen met dementie. Daarnaast zal de groep Special Friends, voor jongeren met een licht verstandelijke beperking, laagdrempeliger worden aangeboden, zodat meer jongeren hieraan mee kunnen doen én wordt vier keer per jaar een gezellige filmavond georganiseerd in De Sprong voor mensen uit De Merenhof, het thuis voor een grote groep mensen met niet aangeboren hersenletsel.

Vrijwilligers- en banenmarkt op zaterdag 20 april 11:00 – 16:00 uur

Dankzij de financiële steun van Zorg en Zekerheid en de samenwerking met de exploitanten Rob Fokkinga van Calypso Sport en Marco Smit van De Sprong kunnen deze activiteiten worden aangeboden. Om alle activiteiten in goede banen te leiden, zoekt de Stichting Het Sporthuis Abcoude extra vrijwilligers. Op zaterdag 20 april wordt daarom in Het Sporthuis van 11:00-16:00 uur een vrijwilligersmarkt georganiseerd. Kom langs en hoor hoe jij een bijdrage kan leveren. Ook voor meer informatie over een betaalde baan bij Calypso Sport, bijvoorbeeld als zweminstructeur of toezichthouder, kun je die dag langskomen. Tot dan!

Geen tijd om langs te komen? Kijk dan hier welke vrijwilligersfuncties er zijn.