Gemeenteraad akkoord met budgetverruiming: Sporthuis kan van start

27 januari 2019

Donderdagavond 24 januari jongstleden heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met de budgetverruiming voor Het Sporthuis Abcoude. Concreet betekent dit dat de gemeente haar bijdrage voor de gymzalen verhoogt met € 540.000 en de Stichting Zwembad Abcoude een bedrag van € 735.000 extra kan lenen bij de Bank Nederlandse Gemeenten met een borgstelling van de gemeente. De budgetverruiming was nodig vanwege de prijsstijgingen in de bouwsector waarmee de stichting werd geconfronteerd, maar ook om gasloos te kunnen bouwen.

Wij zijn ontzettend blij met de steun en het vertrouwen dat D66, VVD, Seniorenpartij, PvdA/GroenLinks en Lijst 8 kernen hebben gesteld in de stichting en de gedegen business case die ten grondslag ligt aan het burgerinitiatief. Op deze manier kan een toekomstbestendig en duurzaam gebouw gerealiseerd worden, waar alle inwoners minimaal veertig jaar terecht kunnen voor al hun sportieve en sociale activiteiten.

Planning

De offertes zijn inmiddels compleet en binnen het herziene budget. Komende week zal de stichting deze stukken bespreken met het College van B&W voor het controlemoment, waarin de stichting op basis van de offertes moet aantonen dat Het Sporthuis Abcoude gerealiseerd kan worden binnen het haar beschikbare budget.

Omdat het definitief ontwerp is aangepast, zal de omgevingsvergunning opnieuw afgegeven moeten worden. Bij de beoordeling hiervan gaat het om de beoordeling van de verschillen ten opzichte van de eerste omgevingsvergunning. De verwachte bouwtijd is 12 tot 14 maanden. Hoe sneller we kunnen beginnen, hoe zekerder het is dat Het Sporthuis in augustus 2020 kan worden opgeleverd en de scholen en sportverenigingen direct in het schooljaar 2020/2021 de gymlessen en activiteiten in de nieuwe accommodatie kunnen starten en zwemmers welkom zijn in het zwembad.

Parkeeroverlast stationsgebied

Al geruime tijd is rond het stationsgebied parkeeroverlast. Tijdens de raadsvergadering vroeg de heer Mulders, namens omwonenden, aandacht voor dit al langlopende probleem. De omgevingsvergunning voor Het Sporthuis wordt nu ingezet als breekijzer om duidelijk te maken dat omwonenden snel een oplossing willen voor het parkeerprobleem in hun buurt. De stichting is al enige maanden met de betrokkenen in gesprek en de afspraak is, dat we gezamenlijk optrekken richting de gemeente voor een geschikte oplossing.

In het bestemmingsplan Stationsgebied 2008 is reeds voorzien in parkeerplaatsen voor het destijds voorgenomen Leisurecentrum (waarin onder meer zwembad, gymzalen, maar ook fitness en appartementen waren voorzien). Zelfs na recente uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij het treinstation is de parkeerdruk alleen maar toegenomen. Het gratis parkeren bij het treinstation – als uitwijk voor betaald parkeren in Amsterdam en Schiphol – veroorzaakt overlast in de buurt en dit heeft een adequate aanpak nodig. Ook de stichting pleit daarvoor.

Komende week vindt er overleg plaats tussen de gemeente en omwonenden. Wij hopen dat er op korte termijn een passende oplossing komt.