Gezocht: secretaris voor Stichting Het Sporthuis Abcoude

20 februari 2023

Het Sporthuis Abcoude is ontstaan vanuit een burgerinitiatief en gerealiseerd door de inzet van bevlogen bestuursleden van de SZA en SAS en vele andere vrijwilligers. Inmiddels komen dagelijks honderden bezoekers in Het Sporthuis Abcoude om te zwemmen, voor schoolgym, een zaalsport en voor een hapje en een drankje. De Stichting Het Sporthuis Abcoude is eigenaar van Het Sporthuis Abcoude. Het (onbezoldigde) collegiale bestuur is – samen met de ondernemers van Calypso Sport (zwembad en sportzalen) en De Sprong (sportkantine en ontmoetingsruimte) – verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de accommodatie en stimuleert en ontwikkelt mede de de sportieve sociaal-maatschappelijke functie van Het Sporthuis Abcoude. Het bestuur vergadert maandelijks en bestaat uit zes leden, ieder met zijn/haar eigen kerntaken.

Deze zomer komt de functie van secretaris vrij.

De secretaris is het geheugen en de spin in het web

De secretaris is het centrale (aanspreek)punt, zorgt voor goede communicatie binnen de stichting en naar buiten en houdt het informatiesysteem bij, zodat documenten, verslagen en contacten eenvoudig zijn te vinden. Samen met de voorzitter bereidt de secretaris de agenda voor de vergadering voor en zorgt hij/zij mede voor het opstellen van het beleidsplan en jaarverslag.

Waarom je inzetten voor Het Sporthuis Abcoude?

Als bestuurslid van de Stichting draag je bij aan het unieke burgerinitiatief, waar veel sport en sociaal-maatschappelijke activiteiten plaatsvinden voor bewoners van Abcoude, Baambrugge en omgeving. Jouw inzet doet er dus toe! Ook krijg je de kans nieuwe mensen te ontmoeten, zowel binnen Het Sporthuis als door samenwerking met andere organisaties, verenigingen en bedrijven.

Kijk hier voor meer informatie en reageren.