Het Sporthuis Abcoude behaalt het Keurmerk Veilig & Schoon

26 januari 2024

Het Sporthuis Abcoude heeft het Keurmerk Veilig & Schoon behaald. Op woensdag 24 januari 2024 ontving Rob Fokkinga, directeur van Calypso Sport en exploitant van Het Sporthuis Abcoude, het Keurmerk Veilig & Schoon uit handen van Mariska Hol, kwaliteitsmanager van Stichting Zwembadkeur. “Het behalen van het keurmerk is een belangrijke erkenning voor ons zwembad. Het geeft aan dat we voldoen aan de strenge regelgeving rondom hygiëne, veiligheid en badinrichting. Met ons team werken we daar iedere dag heel hard aan, dus het is fijn die erkenning te krijgen,” aldus zegt Rob Fokkinga.

Het Keurmerk is een door de zwembadbranche ingestelde regeling met het wettelijk kader als basis en daarbovenop extra kwaliteitseisen. Na diverse incidenten binnen zwembaden, vaak omdat zwembadleiding onvoldoende op de hoogte was van de complex wet- en regelgeving, is het keurmerk in 2002 geïntroduceerd, lichtte Mariska Hol toe. Astrid Wintershoven, bestuurslid van Stichting Het Sporthuis Abcoude: “Wij zijn heel blij dat Calypso Sport het Keurmerk Veilig & Schoon heeft behaald. Het geeft ons als stichting de zekerheid dat het management van Calypso Sport de bedrijfsprocessen ten aanzien van hygiëne en veiligheid van het zwembad goed heeft geregeld en worden uitgevoerd door de medewerkers. En dat het dit meteen in de eerste keer is behaald, laat zien dat er serieus en hard is gewerkt door Rob Fokkinga en zijn team. Echt een mooie prestatie.” Wethouder van Uden: “Ook als gemeente kunnen wij natuurlijk alleen maar heel erg blij zijn met het behalen van het Keurmerk. En ik wil eraan toevoegen dat ik ook trots ben op de Stichting Het Sporthuis Abcoude. Fijn dat het bestuur en de andere vrijwilligers blijven bijdragen aan een goed lopend Sporthuis en erop toegezien is dat het Keurmerk is behaald.”

Werkgroep Regelgeving

De basis voor het behalen van het Keurmerk Veilig & Schoon voor Het Sporthuis Abcoude werd al in 2019 gelegd. De werkgroep Regelgeving van de Stichting heeft destijds alle wet- en regelgeving, benodigde reglementen en plannen voor onder meer schoonmaak en calamiteiten in kaart gebracht en uitgewerkt met het idee dat de Stichting zelf de exploitatie van Het Sporthuis zou doen. Toen bleek dat er een geschikte exploitant was, is alle kennis en kunde van de werkgroep overgedragen aan Calypso Sport, die dankbaar gebruikmaakte van al het verzette werk. Piet Sterel, een van de leden van de werkgroep, heeft Rob geholpen de kennis te actualiseren en verder te implementeren, daarbij rekening houdend met de nieuwe omgevingswet. “We zijn ontzettend blij dat Piet opnieuw zijn expertise op dit vlak heeft ingezet om Calypso Sport hierbij te helpen. Zijn hulp was van grote toegevoegde waarde en heeft Rob enorm geholpen bij het behalen van het Keurmerk,” zegt Astrid Wintershoven.

V.l.n.r.: Cees van Uden, wethouder van De Ronde Venen, Astrid Wintershoven, bestuurslid van Het Sporthuis Abcoude, Mariska Hol, kwaliteitsmanager van Stichting Zwembadkeur, Rob Fokkinga directeur van Calypso Sport en exploitant van Het Sporthuis Abcoude, Piet Sterel, vrijwilliger Stichting Het Sporthuis Abcoude en expert regelgeving zwembaden en Rita van den Akker en Daphne Fokkinga van Calypso Sport. (foto’s Fem van Duuren)

Piet Sterel ontvangt de vlag van het Keurmerk