In memoriam Jan Swinkels

26 februari 2024

Op donderdag 22 februari ontvingen wij het droevige bericht dat Jan Swinkels – mede-oprichter en oud-bestuurslid van de Stichting Meerbad Abcoude – op 92 jarige leeftijd is overleden. Jan en zijn Nel waren enthousiast zwemmers en actief bij de duikers van de Abcouder zwemvereniging De Meerkoeten. Zo kwam het dat Jan, toen de gemeente in 1994 het Meerbad wilde sluiten, behoorde tot de groep enthousiaste vrijwilligers die de Stichting Meerbad Abcoude hebben opgericht. Bijna 10 jaar lang heeft deze stichting het oude Meerbad met succes geëxploiteerd.

Door effectief management van Jan, en onder anderen medebestuursleden Ties Hartman en Wim Garritsen, is het gelukt met een sluitende exploitatie te werken en met een ruim overschot de boeken af te sluiten. De kosten voor de gemeente bleven beperkt tot een jaarlijkse bijdrage aan het onderhoud van het zwembad, terwijl het bestuur van de stichting op vrijwillige basis werkte en ook geen exploitatievergoeding ontving. In 2003 heeft de stichting de exploitatie aan de zorgvuldig geselecteerde  Sportfondsen overgedragen. Met zijn juridische deskundigheid heeft Jan de exploitatie van het Meerbad al die jaren in goede banen geleid. Het was Jan die ons toentertijd er op wees dat de naam van de stichting door de sluiting van het Meerbad aangepast diende te worden naar Stichting Zwembad Abcoude. En zo geschiedde.

Jan bleef enthousiast  zwemmen. Tot op hoge leeftijd was Jan nog in staat om de volledige lengte van het 25 meter bad onder water te zwemmen. Daar was hij terecht reuze trots op.

Jan is de ontwikkelingen van de strijd voor een nieuw zwembad nauw blijven volgen. Vaak was hij aanwezig bij vergaderingen van de Actiegroep Meerbad Open en in de raadzaal en stond hij klaar voor advies. Hij was er trots op dat de initiatiefnemers samen met andere vrijwilligers erin slaagden een nieuwe sportaccommodatie mét zwembad in Abcoude te realiseren. De oprichters van Het Sporthuis Abcoude stonden op de sterke schouders van onder meer Jan. Mede door het goede voorbeeld van Jan hebben de oprichters van Het Sporthuis Abcoude volgehouden en doorgezet.

Wij wensen de familie sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur Stichting Het Sporthuis Abcoude