Raadsbesluit budgetverruiming donderdag 24 januari

17 januari 2019

Donderdag 24 januari aanstaande zal blijken of het collegevoorstel en het amendement de goedkeuring krijgt van een meerderheid van de raad. Ondertussen wordt hard gewerkt om voor die datum ook de definitieve offertes op basis van het aangepaste ontwerp binnen te hebben. Hieruit zal blijken dat Het Sporthuis echt binnen het herziene budget gebouwd kan gaan worden. Dit ‘principe-akkoord’ zal dan zo snel mogelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan het College van B&W.

 

U bent van harte welkom om bij de raadsvergadering aanwezig te zijn!
Aanvang: 19.30 uur.
Locatie: Gemeentehuis De Ronde Venen | Croonstadtlaan 111 |3641 AL Mijdrecht